Spletna trgovina ZBDS

50 let društvene dejavnosti : zbornik

4,00€
Slovenščina

[urednik Melita Ambrožič].

Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 1997. 96 str.

ISBN 961-90557-0-5, COBISS.SI-ID 70044416

 

Cena 4,00€

Tradicionalni mediji v sodobni informacijski družbi

6,00€
Slovenščina

[glavna urednica Vlasta Stavbar].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2000. 270 str.
ISBN 961-90557-2-1, COBISS.SI-ID 45285889

 

Cena 6,00€

Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji : [zbornik referatov]

6,00€
Slovenščina

[glavna urednica Melita Ambrožič]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2003. 187 str.
ISBN 961-90557-5-6, COBISS.SI-ID 126124800

Cena 6,00€

Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije : zbornik referatov

6,00€
Slovenščina

[urednici Anamarija Rožić-Hristovski, Kristina Hacin-Ludvik].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2004. 184 str.
ISBN 961-90557-6-4, COBISS.SI-ID 216450560

E-publikacije ZBDS:

 

Cena 6,00€

Informacijski viri in storitve knjižnic v elektronskem okolju : zbornik referatov

15,00€
Slovenščina

[urednica Melita Ambrožič].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2005. XVI, 323 str.
ISBN 961-90557-7-2, COBISS.SI-ID 222013184

E-publikacije ZBDS

 

Cena 15,00€

Informacijska pismenost med teorijo in prakso - vloga visokošolskih in specialnih knjižnic : zbornik prispevkov

15,00€
Slovenščina

[urednici Karmen Stopar, Zlatka Rabzelj].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006. V, 148 str.
ISBN 961-90557-8-0, ISBN 978-961-90557-8-6, COBISS.SI-ID 229064960

E-publikacije ZBDS

 

Cena 15,00€

Knjižnice za prihodnost : napredek in sodelovanje : zbornik referatov

17,00€
Slovenščina

[urednica Melita Ambrožič]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. XIV, 385 str.
ISBN 978-961-6683-01-2, COBISS.SI-ID 234584832
 

Cena 17,00€

Prvi strokovni standardi za javne znanstvene knjižnice na Slovenskem

7,00€
Slovenščina

[uredila Eva Kodrič-Dačić ; prevod Branko Berčič, Stanislav Bahor].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007. (Monumenta Bibliothecaria ; 1) (Knjižnica. Posebna izdaja). 87 str.
ISBN 978-961-6683-03-6, COBISS.SI-ID 238097920
 

Cena 7,00€

Smernice za knjižnične storitve za osebe z disleksijo

8,00€
Slovenščina

Gyda Skat Nielsen in Birgitta Irvall ;
[iz angleščine prevedla Irena Sešek].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. (Strokovna poročila IFLA ; št. 70). 40 str.
ISBN 978-961-90557-9-3, COBISS.SI-ID 231095552
 

Cena 8,00€

Smernice za lažje berljivo gradivo. Smernice za knjižnične programe opismenjevanja : nekaj praktičnih predlogov

8,00€
Slovenščina

[obe deli pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov ; [besedili iz angleščine prevedel Stanislav Bahor].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. 46 str.
ISBN 978-961-6683-00-5, COBISS.SI-ID 233782272

Cena 8,00€

Strani

Subscribe to Spletna trgovina ZBDS