Spletna trgovina ZBDS

Informacijska pismenost med teorijo in prakso - vloga visokošolskih in specialnih knjižnic : zbornik prispevkov

15,00€
Slovenščina

[urednici Karmen Stopar, Zlatka Rabzelj].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2006. V, 148 str.
ISBN 961-90557-8-0, ISBN 978-961-90557-8-6, COBISS.SI-ID 229064960

E-publikacije ZBDS

 

Cena 15,00€

Knjižnice za prihodnost : napredek in sodelovanje : zbornik referatov

17,00€
Slovenščina

[urednica Melita Ambrožič]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. XIV, 385 str.
ISBN 978-961-6683-01-2, COBISS.SI-ID 234584832
 

Cena 17,00€

Prvi strokovni standardi za javne znanstvene knjižnice na Slovenskem

7,00€
Slovenščina

[uredila Eva Kodrič-Dačić ; prevod Branko Berčič, Stanislav Bahor].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2007. (Monumenta Bibliothecaria ; 1) (Knjižnica. Posebna izdaja). 87 str.
ISBN 978-961-6683-03-6, COBISS.SI-ID 238097920
 

Cena 7,00€

Smernice za knjižnične storitve za osebe z disleksijo

8,00€
Slovenščina

Gyda Skat Nielsen in Birgitta Irvall ;
[iz angleščine prevedla Irena Sešek].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. (Strokovna poročila IFLA ; št. 70). 40 str.
ISBN 978-961-90557-9-3, COBISS.SI-ID 231095552
 

Cena 8,00€

Smernice za lažje berljivo gradivo. Smernice za knjižnične programe opismenjevanja : nekaj praktičnih predlogov

8,00€
Slovenščina

[obe deli pripravila] Mednarodna zveza bibliotekarskih društev in ustanov ; [besedili iz angleščine prevedel Stanislav Bahor].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. 46 str.
ISBN 978-961-6683-00-5, COBISS.SI-ID 233782272

Cena 8,00€

60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev : spominski zbornik

13,00€
Slovenščina

[urednica Karmen Stopar]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. V, 182 str.
ISBN 978-961-6683-02-9, COBISS.SI-ID 234904576

Cena 13,00€

Kakovost v visokošolskih in specialnih knjižnicah

14,00€
Slovenščina

[urednica Maja Božič]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2008. 151 str.
ISBN 978-961-6683-04-3, COBISS.SI-ID 241170432
 

Cena 14,00€

Smernice za knjižnične storitve za zapornike

6,00€
Slovenščina

Vibeke Lehmann in Joanne Locke ;
[iz angleščine prevedla Stanislav Bahor, Maša Kodrič].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2008. (Strokovna poročila IFLA ; št. 92). 37 str.
ISBN 978-961-6683-06-7, COBISS.SI-ID 242403328
 

Cena 6,00€

Knjižničarji in knjižnice : dodana vrednost okolju: zbornik referatov

14,00€
Slovenščina

Librarians and libraries : added value to the environment : proceedings / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 6.-8. oktober 2009 = Professional Conference of Slovenian Library Association, Maribor, October 6-8, 2009 ; [urednici Melita Ambrožič in Damjana Vovk]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association, 2009. 245 str.
ISBN 978-961-6683-08-1 COBISS.SI-ID 247384576
 

Cena 14,00€

Knjižničar - monodrama: informacijski specialist ali knjižni molj? : manager ali revni poet?

0,00€
Slovenščina

Rainer Strzolka ; izvirne risbe je prispeval Rainer Kappe ; [prevedel Ivan Kanič]. Berlin : Simon Verlag für Bibliothekswissen ; Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2009. 57 str.
ISBN 978-3-940862-16-7 (Simon Verlag für Bibliothekswissen), ISBN 978-961-6683-09-8 (Zveza bibliotekarskih društev Slovenije) COBISS.SI-ID 247492608

Cena 0,00€

Strani

Subscribe to Spletna trgovina ZBDS