Spletna trgovina ZBDS

60 let strokovnega združenja slovenskih knjižničarjev : spominski zbornik

13,00€
Slovenščina

[urednica Karmen Stopar]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2007. V, 182 str.
ISBN 978-961-6683-02-9, COBISS.SI-ID 234904576

Cena 13,00€

Kakovost v visokošolskih in specialnih knjižnicah

14,00€
Slovenščina

[urednica Maja Božič]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2008. 151 str.
ISBN 978-961-6683-04-3, COBISS.SI-ID 241170432
 

Cena 14,00€

Smernice za knjižnične storitve za zapornike

6,00€
Slovenščina

Vibeke Lehmann in Joanne Locke ;
[iz angleščine prevedla Stanislav Bahor, Maša Kodrič].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2008. (Strokovna poročila IFLA ; št. 92). 37 str.
ISBN 978-961-6683-06-7, COBISS.SI-ID 242403328
 

Cena 6,00€

Knjižničarji in knjižnice : dodana vrednost okolju: zbornik referatov

14,00€
Slovenščina

Librarians and libraries : added value to the environment : proceedings / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 6.-8. oktober 2009 = Professional Conference of Slovenian Library Association, Maribor, October 6-8, 2009 ; [urednici Melita Ambrožič in Damjana Vovk]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association, 2009. 245 str.
ISBN 978-961-6683-08-1 COBISS.SI-ID 247384576
 

Cena 14,00€

Zgodovina C. kr. Študijske knjižnice v Ljubljani

7,00€
Slovenščina

Konrad Stefan ; [prevod Stanislav Bahor].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2009.
(Monumenta Bibliothecaria ; 2) (Knjižnica. Posebna izdaja). 73 str.
ISBN 978-961-6683-11-1, COBISS.SI-ID 250497792

Cena 7,00€

Knjižnice za slepe v informacijski dobi : razvojne smernice

8,00€
Slovenščina

uredili Rosemary Kavanagh in Beatrice Christensen Sköld ; [iz angleščine prevedla Tomaž Bešter, Nataša Pregl]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev
Slovenije, 2010. - (Strokovna poročila IFLA ; #št. #86)
ISBN 978-961-6683-12-8, COBISS.SI-ID 251521024

Cena 8,00€

Prost dostop do dosežkov slovenskih znanstvenikov

14,00€
Slovenščina

SKUPNO posvetovanje Sekcije za specialne knjižnice in Sekcije za visokošolske knjižnice Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (4 ; 2010 ; Ljubljana)

Cena 14,00€

ZGODBE iz knjižnice. Knjižnice in knjige po mojem okusu

6,00€
Slovenščina

[uredili Tanja Bratina Grmek ... [et al.] ; fotografije Jože Požrl]. - Ljubljana : Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije, 2010 (Divača : Mljač). - 180 str. ; 20 cm. - (Literarni zvezek / Sekcija za splošne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije ; št. 3)
ISBN 978-961-6683-17-3, COBISS.SI-ID 253281536
 

Cena 6,00€

Nabavna politika v splošnih knjižnicah

25,00€
Slovenščina

Slavica Rampih. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2010 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 217 str. : ilustr., tabele ; 24 cm
ISBN 978-961-6683-16-6, COBISS.SI-ID 253240320
 

Cena 25,00€

TRAJNO ohranjanje digitalnih virov v Sloveniji

12,00€
Slovenščina

gostujoča urednica Alenka Kavčič - Čolić. - Tematska številka revije Knjižnica, ISSN 0023-2424 ; 55(2011), 1

Cena 12,00€

Strani

Subscribe to Spletna trgovina ZBDS