Spletna trgovina ZBDS

Knjižnica : odprt prostor za dialog in znanje : zbornik referatov

14,00€
Slovenščina

Library : open space for dialogue and knowledge : proceedings / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 20.-22. oktober 2011 = Professional Conference of Slovenian Library Association, Maribor, October 20-22, 2011 ; [urednici Melita Ambrožič in Damjana Vovk]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association, 2011 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 366 str.

Cena 14,00€

Strani

Subscribe to Spletna trgovina ZBDS