Za avtorje

Splošna načela ob predložitvi prispevka

Revija objavlja znanstvene in strokovne prispevke v slovenskem in angleškem jeziku. Izjemoma objavlja tudi znanstvene prispevke v drugih jezikih (nemškem, francoskem, italijanskem, hrvaškem jeziku ...). Druge prispevke, kot so bibliografije, krajši članki, ocene, poročila z znanstvenih in strokovnih posvetovanj, objave dokumentov, obvestil, razpisov ZBDS, njenih strokovnih teles ali področnih društev, pa objavlja le v slovenskem jeziku.

Prispevke avtorji oddajo v elektronski obliki na: revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si

Vsak prispevek mora vsebovati kontaktne podatke avtorja/jev ter naziv in poštni naslov inštitucije, kjer je/so zaposlen/i.

Avtor/ji oddanega prispevka zagotavljajo, da je prispevek izvirno delo, ki še ni bilo objavljeno v drugi publikaciji oziroma ni v postopku za takšno objavo. Prav tako zagotavljajo, da so prispevki v celoti strokovno in znanstveno korektni. Pri pripravi prispevkov naj avtor/ji dosledno upošteva/jo navodila revije glede standardizirane znanstvene opreme, videza in tipologije dokumentov. Priporočamo tudi uporabo predloge za pripravo prispevka. Ob oddaji prispevka mora/jo avtor/ji obvezno poslati tudi Dovoljenje za objavo prispevka v reviji Knjižnica v tiskani obliki na naslov uredništva.


Obrazci in navodila  za avtorje:
Dovoljenje za objavo prispevka v reviji Knjižnica (obvezna priloga ob oddaji prispevka)