Za recenzente

Splošna načela za recenzije

Recenzijski postopek je anonimen. Recenzente izbira odgovorni urednik. Recenzirajo se znanstveni in strokovni prispevki, ki ustrezajo navodilom uredništva. Recenzent pregleda sledeče vidike:

  • Vsebina: splošna zanimivost, inovativnost, primernost za objavo v reviji, če je tematika že bila obdelana, se preveri, ali je avtor upošteval ugotovitve preteklih študij.
  • Metodologija: ustreznost uporabljenih metod, vzorčenja, postavljanja in potrjevanja oz. zavračanja hipotez ipd.
  • Struktura oziroma zgradba prispevka: dolžina in razdelitev besedila.
  • Znanstvena oprema: doslednost pri citiranju in navajanju virov, opombe, slikovno gradivo in prikazi ipd.

Podpisano recenzijo recenzent pošlje v digitalni obliki po e-pošti na naslov: revija.knjiznica@nuk.uni-lj.si ali v tiskani obliki na naslov uredništva:
Uredništvo revije Knjižnica
Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Obrazci in navodila za recenzente:
Obrazec in navodila za recenzente