Knjižnica : odprt prostor za dialog in znanje : zbornik referatov

14,00€
SKU: Knjižnica : odprt prostor za dialog in znanje : zbornik referatov

Library : open space for dialogue and knowledge : proceedings / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 20.-22. oktober 2011 = Professional Conference of Slovenian Library Association, Maribor, October 20-22, 2011 ; [urednici Melita Ambrožič in Damjana Vovk]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association, 2011 ([Maribor] : Dravska tiskarna). - 366 str.
ISBN 978-961-6683-21-0 COBISS.SI-ID 258130944

Iz vsebine:

 • Tatjana ŽAGAR: Poslanstvo knjižnice: odprt prostor prebujanja potencialov. Zakaj pa ne?
 •   Tanja OBLAK ČRNIČ: Bralne navade in informacijska (ne)moč interneta
 •   Miro PUŠNIK: V knjižnico za zabavo: visokošolska knjižnica kot družabni prostor
 •   Simona RESMAN: Knjižnica za družine
 •   Maja MIKLIČ: Uporaba informacijske komunikacijske tehnologije pri delu z uporabniki v šolski knjižnici
 •   Tanja TUMA, Tjaša URANKAR: Knjigajmo migajmo – je mogoče branje najstnikom prodati za zabavo?
 •   Anamarija ROŽIĆ, Nada TRŽAN-HERMAN, Tatjana KODELA, Tomaž PEVEC: Splošne knjižnice za zdravje občanov: rezultati pilotskega projekta
 •   Urška BAJDA, Maja ABRAMIČ: Šolski knjižničar kot koordinator mednarodnih projektov šole
 •   Damjana TIZAJ MARC: Slovenske knjižnice v številkah 2001–2010
 •   Gorazd VODEB: Značilnosti razvoja slovenskih splošnih knjižnic: kaj nam lahko povedo podatki iz meritev razvitosti?
 •   Milena BON: Splošne knjižnice po knjižničnih območjih v letu 2010
 •   Jelka GAZVODA: Deset let zakona o knjižničarstvu: desetletje priložnosti za splošne knjižnice
 •   Majda STEINBUCH: Šolsko knjižničarstvo - knjižničarstvo v dveh sistemih
 •   Melita AMBROŽIČ, Damjana VOVK: Visokošolske knjižnice in »standardi« – normiranje ali organizacija in evalvacija
 •   Primož JUŽNIČ: Izobraževanje knjižničarjev – izzivi in realnost Bolonjske prenove študijskih programov
 •   Sabina FRAS POPOVIĆ: Branje za plažo – poletni izzivi ob spremembah zakonodaje
 •   Ivan KANIČ: Slovenski besedilni korpus bibliotekarstva – najsodobnejša slovaropisna podpora bibliotekarski terminologiji
 •   Luka ŠUŠTERŠIČ: Openaccess.si: slovenska spletna stran posvečena odprtemu dostopu
 •   Alenka BLATNIK, Matija BRUMEN: EODISE: nov vmesnik za enoten dostop do EOD katalogov
 •   Srečko BONČINA: Nov iskalnik Narodne in univerzitetne knjižnice
List price: 14,00€
Cena 14,00€