TRAJNO ohranjanje digitalnih virov v Sloveniji

12,00€
SKU: TRAJNO ohranjanje digitalnih virov v Sloveniji

gostujoča urednica Alenka Kavčič - Čolić. - Tematska številka revije Knjižnica, ISSN 0023-2424 ; 55(2011), 1

Iz vsebine:

 • KAVČIČ - ČOLIĆ, Alenka: Pregled stanja trajnega ohranjanja digitalnih virov v Sloveniji
 • HAJTNIK, Tatjana: Strategija razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva »e-ARH.si«
 • ŠTEBE, Janez; VIPAVC BRVAR, Irena: Analiza stanja in perspektiva digitalne hrambe v Arhivu družboslovnih podatkov (ADP)
 • NOVAK, Miroslav: Strokovna terminologija – gradnik interoperabilnosti na področju kulturnih in z njimi povezanih vsebin
 • ERJAVEC, Tomaž; Jan Jona JAVORŠEK; Matija OGRIN; Petra VIDE  OGRIN: Od biografskega leksikona do znanstvenokritične izdaje: vprašanje trajnosti elektronskih besedil
 • KOSI, Bojan; Martin ŽVELC: Mediateka – digitalizacija in trajno hranjenje zvokovnih vsebin RTV Slovenija
 • LAVRENČIČ, Aleksander: Hramba digitalnega gradiva v televizijskem arhivu
 • KUNEJ, Drago: Vpliv nekaterih ključnih dejavnikov okolja na življenjsko dobo optičnih nosilcev podatkov
 • VODOPIVEC, Tadej: Trajno ohranjanje računalniških programov
 • HALAS, Helena; Aljoša JERMAN BLAŽIČ: Dolgoročno zagotavljanje avtentičnosti in vzdrževanje celovitosti elektronsko hranjenega gradiva
 • DEČMAN, Mitja: Problematika dolgoročne hrambe spletnih strani
 • KAVČIČ - ČOLIĆ, Alenka; Janko KLASINC: Arhiviranje spletnih strani v Narodni in univerzitetni knjižnici
   
List price: 12,00€
Cena 12,00€