Knjižnice za slepe v informacijski dobi : razvojne smernice

8,00€
SKU: Knjižnice za slepe v informacijski dobi : razvojne smernice

uredili Rosemary Kavanagh in Beatrice Christensen Sköld ; [iz angleščine prevedla Tomaž Bešter, Nataša Pregl]. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev
Slovenije, 2010. - (Strokovna poročila IFLA ; #št. #86)
ISBN 978-961-6683-12-8, COBISS.SI-ID 251521024

List price: 8,00€
Cena 8,00€