Knjižničarji in knjižnice : dodana vrednost okolju: zbornik referatov

14,00€
SKU: Knjižničarji in knjižnice : dodana vrednost okolju

Librarians and libraries : added value to the environment : proceedings / Strokovno posvetovanje Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Maribor, 6.-8. oktober 2009 = Professional Conference of Slovenian Library Association, Maribor, October 6-8, 2009 ; [urednici Melita Ambrožič in Damjana Vovk]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije = Slovenian Library Association, 2009. 245 str.
ISBN 978-961-6683-08-1 COBISS.SI-ID 247384576
 

Iz vsebine:

  • Simon, E.: Strategije za prihodnost – razvoj idej in kompetenc v konkurenčnem informacijskem okolju
  • Mumel, D.: Ali poznamo svoje okolje in uporabnike? : marketinški pogled na knjižnice
  • Čuk, A.: Vloga podjetja v družbenem okolju : partnerstvo za razvoj
  • Ambrožič, M., Badovinac, B.: Knjižnice – dodana vrednost za uporabnike in okolje
List price: 14,00€
Cena 14,00€