Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije : zbornik referatov

6,00€
SKU: Vloga specialnih in visokošolskih knjižnic v procesu evropske integracije : zbornik referatov

[urednici Anamarija Rožić-Hristovski, Kristina Hacin-Ludvik].
Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2004. 184 str.
ISBN 961-90557-6-4, COBISS.SI-ID 216450560

E-publikacije ZBDS:

 

Iz vsebine:

  • Aparac, T.: Distance education in the LIS field
  • Dolgan-Petrič, M.: Slovenske specialne in visokošolske knjižnice kot učeče se organizacije
  • Pašagić, B., Pašagić, A.: Active student education in the use of digital library
  • Pečko-Mlekuž, H.: Visokošolski knjižničar – enakopraven knjižničar pri prenosu znanja v pedagoškem procesu na univerzi
  • Turk, Ž.: Knjižnice v okolju odprtega znanst. publiciranja
List price: 6,00€
Cena 6,00€