Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji : [zbornik referatov]

6,00€
SKU: Vizija razvoja knjižničarstva v Sloveniji : [zbornik referatov]

[glavna urednica Melita Ambrožič]. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2003. 187 str.
ISBN 961-90557-5-6, COBISS.SI-ID 126124800

Iz vsebine:

  • Sešek, I.: Svet se spreminja – kaj pa Zveza bibliotekarski društev Slovenije?
  • Trunk Širca, N., Tavčar, M.: Strateško vodenje (tudi) v knjižničarstvu
  • Šetinc, L.: Načrtovanje strategije NUK
  • Ambrožič, M.: Izobraževanje knjižničarjev in porabnikov knjižnic: stanje in perspektive
  • Seljak, M.: Izobraževalna dejavnost IZUM
     
List price: 6,00€
Cena 6,00€