Razvoj visokošolskih knjižnic za univerzo 21. stoletja : zbornik referatov

0,00€
SKU: Razvoj visokošolskih knjižnic za univerzo 21. stoletja : zbornik referatov

[glavna urednica Mojca Dolgan-Petrič].
Ljubljana : Centralna tehniška knjižnica, 2002. 239 str.
ISBN 961-6112-04-X, COBISS.SI-ID 118171904

Cena: razprodano!

E-publikacije ZBDS:
 

Iz vsebine:

  • Mihevc, B.: Ocena stanja knjižnic in študijske literature v samoevalvacijskih poročilih članic Univerze v Ljubljani
  • Pečko Mlekuš, H.: Slovenske visokošolske knjižnice v evropskem prostoru
  • Poll, R.: Analysing costs in libraries
  • Borgman, C. L.: Challanges for academic libraries in networked world
  • Legat, D.: Načela znanstvenega publiciranja in tipologija dokumentov v sistemu Cobiss
List price: 0,00€
Cena 0,00€