Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Izobraževalni management v specialnih knjižnicah : zbornik referatov

0,00€
SKU: Vloga specialnih knjižnic pri pospeševanju družbenega in gospodarskega razvoja. Izobraževalni management v specialnih knjižnicah

[uredila Nada Češnovar].
Ljubljana : Narodna in univerzitetna knjižnica, 2002. V, 170 str.
ISBN 961-6162-84-5, COBISS.SI-ID 120767744

Cena: razprodano!
 

Iz vsebine:

  • Ball, R.: Knowledge management - what coluld libraries do for life-long learning?
  • Johannsen, C. G: Library leadership, information professionalism and knowlede management: challenges and new horizonts
  • Čuk, A.: Samoizobraževanje – zahteva globalne družbe
  • Kardoš, D.: Izobraževanje uporabnikov v knjižnicah in informacijskih centrih
List price: 0,00€
Cena 0,00€