Upravljanje znanja v knjižnicah 2016

Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije

»Upravljanje znanja v knjižnicah«
(19. in 20. september 2016, Maribor, Hotel City)

Ponedeljek, 19. september 2016                                     

9.00 – 10.00 Registracija udeležencev

Otvoritev posvetovanja in pozdravi
10.00 – 12.00 Uvodni del: predstavitev področnih društev (Društvo bibliotekarjev: Ljubljana, Maribor, Celje, Gorenjske, Dolenjske, Pomurja, Koroške, Primorske in Notranjske)
  Nagovor Čopove nagrajenke za leto 2015 Vesne Horžen (Združenje splošnih knjižnic): Sedim v knjižnici in razmišljam … (izvleček)
12.00 – 12.15 ODMOR
12.15 – 14.00 Moderatorka: Sandra Kurnik Zupanič
mag. Tatjana Likar (Ministrstvo za kulturo RS): Skupaj v posebnem ali posebni v skupnem? Vpliv novele Zakona o knjižničarstvu na knjižnično dejavnost v prihodnje (predstavitev)
Mojca Dolgan-Petrič, mag. Špela Zupanc (Narodna in univerzitetna knjižnica): Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti in profesionalni razvoj zaposlenih v slovenskih knjižnicah (izvleček) (predstavitev)
14.00 – 15.30 KOSILO
15.30 –16.30 
Moderatorka: Sandra Kurnik Zupanič
mag. Stanislav Bahor (Narodna in univerzitetna knjižnica): Predstavitev mednarodnega standarda o ugotavljanju vpliva knjižnic na okolje (izvleček)
dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Odnos javnosti do knjižnične javne službe: rezultati raziskave (predstavitev)
Zdravko Kafol (Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev): Nacionalna knjižna kampanja »Slovenija bere« (predstavitev)
16.30 – 17.00 ODMOR
17.00–18.00 Moderatorka: Luana Malec
Nataša Knap (UM, Fakulteta za varnostne vede), Tjaša Mrgole Jukič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj): IFLA 2016: povezovanje, sodelovanje, skupnost (predstavitev)
Urška Orešnik (Knjižnica Logatec), Petra Kovič (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), Ksenija Orel (Mestna knjižnica Izola): Pogumno tja, kamor še nihče ni šel! INELI – Balkans (izvleček) (predstavitev)
  Urška Lobnikar Paunović (Valvasorjeva knjižnica Krško) in Urška Plaznik (UL, Filozofska fakulteta, študentka Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Evropska konferenca o pismenosti – zaključek programa ELINET
20.00- Podelitev štipendije Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana (Kazinska dvorana Slovenskega narodnega gledališča Maribor)
 

Torek, 20. september 2016

8.00 – 09.00 Registracija
9.00 –15.15 Sekcija za visokošolske knjižnice, Sekcija za specialne knjižnice, Sekcija za izobraževanje in kadre in Sekcija študentov bibliotekarstva
9.00 – 10.45 Moderatorki: Nataša Knap, mag Dunja Legat
dr. Eva Kodrič-Dačić, mag. Stanislav Bahor (Narodna in univerzitetna knjižnica): Vpis visokošolskih in specialnih knjižnic v razvid (izvleček) (predstavitev)
mag. Maja Peteh (Gozdarska knjižnica – Gozdarski inštitut Slovenije in UL, BF, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire), Leja Borovnjak (UL, Teološka fakulteta), Nataša Knap (UM, Fakulteta za varnostne vede), dr. Primož Južnič (UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Vrednotenje bibliografske storitve v luči raziskovalne dejavnosti (izvleček) (predstavitev)
mag. Aljoša Nikl, Jan Bezget, Bojan Oštir (UM, Univerzitetna knjižnica Maribor): Implementacija lokalnih katalogov knjižnic Univerze v Mariboru v centralni indeks univerzitetnega iskalnika UM:NIK (izvleček)

Jan Luprich (EBSCO): Plum Metrics – Altmetrics in Practise. A case study (izvleček, abstract)
10.45 – 11.15 ODMOR
11.15 – 12.45 Moderatorki: Nataša Knap, mag Dunja Legat
dr. Sonja Bezjak, dr. Janez Štebe (UL, Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov): Vloga knjižničarjev v življenjskem krogu podatkov (izvleček) (predstavitev)
  Mira Vončina, mag. Janez Jug, mag. Boštjan Mur, mag. Mirjam Kotar (UL, Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja): Podpora raziskovalcem v okolju neetičnega znanstvenega publiciranja (izvleček) (predstavitev)
  dr. Teja Koler Povh (UL, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo): Vloga knjižničarja pri izgradnji institucionalnega repozitorija: izziv ali nuja? (izvleček)
12.45 – 13.15 ODMOR
13.15 – 14.45 Moderatorki: Nataša Knap, mag Dunja Legat
Borut Kirar, mag. Mirjam Kotar, Nataša Godec (UL, Fakulteta za družbene vede, Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja): Odprti dostop? Ali bodo moj članek lahko citirali? (izvleček) (predstavitev)
  Vesna Cafuta, mag. Nana Turk, mag. Anamarija Rožić (UL, Medicinska fakulteta, Centralna medicinska knjižnica): Pogledi raziskovalcev na odprti dostop in vlogo Centralne medicinske knjižnice na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (izvleček)
  Bernarda Korez (UM, Univerzitetna knjižnica Maribor), Maja Vihar (UL, Centralna tehniška knjižnica), mag. Dunja Legat (UM, Univerzitetna knjižnica Maribor): Kako povečati raziskovalni vpliv – spletna orodja ter odprti dostop (izvleček) (predstavitev)
14.45–15.15 Zaključki posvetovanja
15.15 - KOSILO
 

Torek, 20. september 2016                  

9.00 - 15.15 Sekcija za splošne knjižnice, Sekcija za potujoče knjižnice, Sekcija za domoznanstvo, Sekcija za šolske knjižnice
9.00 – 10.45 Moderatorka: Luana Malec
dr. Primož Južnič, dr. Polona Vilar (UL, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Kako postati bibliotekar? (izvleček) (predstavitev)
  Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica): Znanje je zaklad, ki venomer spremlja svojega lastnika: organizacija in vodenje strokovnega usposabljanja za svetovalno delo svetovalnih služb v osrednjih območnih knjižnicah (OOK) (izvleček) (predstavitev)
  mag. Igor Podbrežnik (Zavod Lokvanj): Kako uporabniki ocenjujejo usposobljenost knjižničnega osebja (izvleček) (predstavitev)
10.45 – 11.15 ODMOR
11.15 – 12.45 Moderatorka: mag. Breda Podbrežnik Vukmir
Veronika Rijavec Pobežin, dr. Simona Šinko (Mestna knjižnica Ljubljana): Učni center v Mestni knjižnici Ljubljana (izvleček) (predstavitev)
  mag. Marijan Špoljar (Mestna knjižnica Ljubljana), dr. Sabina Fras Popović (Mariborska knjižnica): ZEJOLA (predstavitev)
  Tjaša Mrgole Jukič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuja): Bibliotekar v slovenskih potujočih knjižnicah (predstavitev)
12.45 – 13.15 ODMOR
13.15 – 14.45 Moderatorka: mag. Breda Podbrežnik Vukmir
Karmen Kreže (Medobčinska splošna knjižnica Žalec): Domoznanski oddelek Medobčinske splošne knjižnice Žalec (izvleček) (predstavitev)
  Darja Peperko Golob (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto), Mira Petrovič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj): Domoznanec strokovnjak ali zanesenjak? (izvleček) (predstavitev)
  dr. Branko Lobnikar (UM, Fakulteta za varnostne vede): Pomen vseživljenjskega učenja za osebnostni in karierni razvoj posameznika
14.45 - 15.15 Zaključki posvetovanja
15.15- KOSILO

Program se bo še spreminjal in dopolnjeval.