Vodstvo ZBDS (mandatno obdobje 2013–2017)

Organi in delovna telesa ZBDS za mandatno obdobje 2013-2017

UPRAVNI ODBOR
Sabina Fras Popović predsednica ZBDS Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2
2000 Maribor
T: 02/ 2352 100
F: 02/ 2352 127
E: sabina.fras-popovic@mb.sik.si
Irena Sešek podpredsednica ZBDS Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 5861 309
F: 01/ 5861 352
E: irena.sesek@nuk.uni-lj.si
Špela Zupanc podpredsednica ZBDS Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 5861 325
F: 01/ 5861 352
E: spela.zupanc@nuk.uni-lj.si
Maja Peteh predsednica DB Ljubljana Gozdarska knjižnica, GIS, BF in UL
Večna pot 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 3203 545
F: 01/ 2573 589
E: maja.peteh@gozdis.si
Brigita Lavrič predsednica DK Dolenjske Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
Ulica Otona Župančiča 7
8340 Črnomelj
T: 07/ 3934 688
F: /
E: brigita.lavric@nm.sik.si
Matej Jazbinšek predsednik DB Celje Knjižnica Laško
Aškerčev trg 4
 3270 Laško
T: 03/ 7344 300
F: 03/ 7344 303
E: matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si
Lea Vavkan predsednica DB Koroške Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika
Na gradu 1
2390 Ravne na Koroškem
T: 02/ 8705 431
F: 02/ 8222 294
E: lea.vavkan@rav.sik.si
Metka Sraka predsednica DB Pomurja Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota
Zvezna 10
9000 Murska Sobota
T: 02/ 5308 120
F: 02/ 5308 130
E: metka.sraka@ms.sik.si
Maja Vunšek predsednica DB Gorenjske Mestna knjižnica Kranj
Gregorčičeva 1
4000 Kranj
T: 04/ 2013 572
F: /
E: dbibliotekarjevg@gmail.com
Branka Kerec predsednica DB Maribor Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 445
F: 02/ 2526 087
E: branka.kerec@um.si
Irena Škvarč predsednik DB Primorske Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica
T: 05/ 3309 100
F: 05/ 3021 688
E: irena.skvarc@gkfb.si
Tjaša Mrgole Jukič predsednica Strokovnega odbora Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Prešernova ulica 33-35
2250 Ptuj
T: 051/ 310 594, 02/ 7714 816
F: 02/ 7714 848
E: tjasa.mrgole-jukic@knjiznica-ptuj.si
Damjana Vovk strokovna tajnica ZBDS Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 2001 176
F: 01/ 4257 293
E: damjana.vovk@nuk.uni-lj.si
Polona Marinšek blagajničarka ZBDS Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 2001 160
F:01/ 2001 192
E: polona.marinsek@nuk.uni-lj.si
NADZORNI ODBOR
Sandra Kurnik Zupanič predsednica Nadzornega odbora ZBDS Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 435
F: 02/ 2526 087
E: sandra.kurnik@um.si
Srečko Maček član Nadzornega odbora ZBDS Osrednja knjižnica Celje
Muzejski trg 1a
3000 Celje
T: 03/ 4261 736
F: 03/ 4261 711
E: srecko.macek@knjiznica-celje.si
Luana Malec članica Nadzornega odbora ZBDS Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Trg Brolo 1
6000 Koper
T: 05/ 6632 611
F: 05/ 6632 615
E: luana.malec@kp.sik.si
ČASTNO RAZSODIŠČE
Metka Pivk Srdič predsednica Častnega razsodišča ZBDS Knjižnica Velenje
Šaleška 21
3320 Velenje
T: 03/ 8982 556
F: /
E: meta.pivk@vel.sik.si
Darja Barber članica Častnega razsodišča ZBDS Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2
2000 Maribor
T: 02/ 2352 106
F: 02/ 2352 127
E: darja.barber@mb.sik.si
Laura Chersicola članica Častnega razsodišča ZBDS Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Trg Brolo 1
6000 Koper
T: 05/ 6632 611
F: 05/ 6632 615
E: laura.chersicola@kp.sik.si
SEKCIJE ZBDS
Urška Lobnikar Paunović predsednica Sekcije za splošne knjižnice Valvazorjeva knjižnica krško
CKŽ 26
8270 Krško
T: 07/ 4904 011
F: 07/ 4904 020
E: urska@knjiznica-krsko.si
Nataša Knap predsednica Sekcije za visokošolske knjižnice Fakulteta za varnostne vede UM
Kotnikova ulica 8
1000 Ljubljana
T: 01 300 83 07
F: 01 230 26 87
E: natasa.knap@fvv.uni-mb.si
Mirjam Klavž Dolinar predsednica Sekcije za šolske knjižnice Osnovna šola bratov Polančičev Maribor
Prešernova ulica 19
2000 Maribor
T: 02/ 2505 156
F: 02/ 2505 141
E: mirjam.dolinar@osbp.si
Maja Vavtar predsednica Sekcije za specialne knjižnice Centralna pravosodna knjižnica
Tavčerjeva 9
1000 Ljubljana
T: 01/ 3664 282
F: 01/ 3664 307
E: maja.vavtar@sodisce.si
Tjaša Mrgole Jukič predsednica Sekcije za potujoče knjižnice Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Prešernova ulica 33-35
2250 Ptuj
T: 051/ 310 594, 02/ 7714 816
F: 02/ 7714 848
E: tjasa.mrgole-jukic@knjiznica-ptuj.si
Peter Štoka predsednik Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino Osrednja knjižnice Srečka Vilharja Koper
Trg Brolo 1
6000 Koper
T: 05/ 6632 613
F: 05/ 6632 615
E: stokapeter@gmail
/ predsednica Sekcije za mladinsko knjižničarstvo    
Lidija Črnko predsednica Sekcije za izobraževanje in kadre Knjižnica Velenje
Šaleška 21
3320 Velenje
T: 03/ 8982 565
F: 03/ 8982 569
E: lidija.crnko@vel.sik.si
/ predsednica Sekcije za promocijo in marketing    
Urška Plaznik predsednica Sekcije študentov bibliotekarstva Filozofska fakulteta,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
E: urska.plaznik@gmail.com
REVIJA KNJIŽNICA
Gorazd Vodeb odgovorni urednik Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 5861 346
F: 01/ 5861 311
E:gorazd.vodeb@nuk.uni-lj.si
Damjana Vovk glavna urednica Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 2001 176
F: 01/ 4257 293
E: damjana.vovk@nuk.uni-lj.si
Anja Dular članica Uredniškega odbora Narodna muzej Slovenije
Prešernova 20
1000 Ljubljana
T: 01/ 2414 462
E: anja.dular@nms.si
Doris Dekleva Smrekar članica Uredniškega odbora Centralna tehniška knjižnica
Univerze v Ljubljani
Trg republike 3
1000 Ljubljana
T: 01/ 2003 431
F: 01/ 4256 667
E: doris.dekleva@ctk.uni-lj.si
Romana Fekonja članica Uredniškega odbora Zavod RS za šolstvo
Trg revolucije 7
2000 Maribor
T: 02/ 3208 065
F: 02/ 3326 707
E: romana.fekonja@zrss.si 
Zdenka Petermanec članica Uredniškega odbora Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 485
F: 02/ 2526 087
E: zdenka.petermanec@um.si
Primož Južnič član Uredniškega odbora Filozofska fakulteta,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 2411 372
E: primoz.juznic@ff.uni-lj.si
Aleš Klemen član Uredniškega odbora Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 6001 343
F: 01/ 6001 332
E: ales.klemen@mklj.si
Melita Ambrožič članica Uredniškega odbora Narodna in univerzitetna knjižnica
Turjaška 1
1000 Ljubljana
T: 01/ 2001 207
F: 01/
4257 293
E: melita.ambrozic@nuk.uni-lj.si
Marijana Abe članica Uredniškega sveta revije Knjižnica   E: marijana.abe@gmail.com
Magdalena Svetina Terčon članica Uredniškega sveta revije Knjižnica Kosovelova knjižnica Sežana
Mirka Pirca 1
6210 Sežana
T: 05/ 731 00 33
E: magdalena.svetina-tercon@guest.arnes.si
Marijan Špoljar član Uredniškega sveta revije Knjižnica Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 6001 331
E: marijan.spoljar@mklj.si
Jerneja Ferlež članica Uredniškega sveta revije Knjižnica Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
E: jerneja.ferlez@um.si
UPRAVNI ODBOR KALANOVEGA SKLADA
Branka Kerec predsednica Upravnega odbora Kalanovega sklada Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 445
F: 02/ 2526 087
E: branka.kerec@um.si
Laura Chersicola članica Upravnega odbora Kalanovega sklada Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Trg Brolo 1
6000 Koper
T: 05/ 6632 611
F: 05/ 6632 615
E: laura.chersicola@kp.sik.si
Matej Jazbinšek član Upravnega odbora Kalanovega sklada Knjižnica Laško
Aškerčev trg 4
 3270 Laško
T: 03/ 7344 300
F: 03/ 7344 303
E: matej.jazbinsek@knjiznica-lasko.si
Dunja Legat članica Upravnega odbora Kalanovega sklada Univerzitetna knjižnica Maribor
Gospejna 10
2000 Maribor
T: 02/ 2507 445
F: 02/ 2526 087
E: dunja.legat@um.si
Ivan Marković članica Upravnega odbora Kalanovega sklada Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper
Trg Brolo 1
6000 Koper
T: 05/ 6632 601
F: 05/ 6632 615
E: /
UPRAVNI ODBOR STEPIŠNIKOVEGA SKLADA
Barbara Cesar predsednica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 6001 325
F: 01/ 6001 332
E: barbara.cesar@mklj.si
Mojca Gomboc članica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2
2000 Maribor
T: 02/ 3304 722, 031/ 634 460
F: 02/ 2352 127
E: mojca.gomboc@mb.sik.si
Urška Magajne članica Upravnega odbora Stepišnikovega sklada Goriška knjižnica Franceta Bevka
Trg Edvarda Kardelja 4
5000 Nova Gorica
T: 05/ 3309 121
F: 05/ 3021 688
E: urska.magajne@ng.sik.si
UPRAVNI ODBOR SPOMINSKEGA SKLADA DR. BRUNA HARTMANA
Irena Sapač Predsednica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana Pionirska ulica 5
2000 Maribor
T: 02/ 3315 061, 040/ 306 971
E:irena.sapac@gmail.com
Sabina Fras Popović članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2
2000 Maribor
T: 02/ 2352 100

F: 02/ 2352 127

E:sabina.fras-popovic@mb.sik.si

Aleš Klemen

član Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana         Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 6001 343
F: 01/ 6001 332
E: ales.klemen@mklj.si        
Alenka Mihalič Klemenčič članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana         Mladinska 20
2000 Maribor
T: 02/ 2522 534  
E: mihalic.alenka@gmail.com       
Alenka Šauperl članica Upravnega odbora Spominskega sklada dr. Bruna Hartmana         Filozofska fakulteta,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 2411 482
E: alenka.sauperl@ff.uni-lj.si
KOMISIJA ZA ČOPOVE DIPLOME, ČOPOVA PRIZNANJA IN ČOPOVE PLAKETE
Slavica Rampih predsednica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Mariborska knjižnica
Rotovški trg 2
2000 Maribor
T: 02/ 2352 111, 051 307 100
F: 02/ 2352 127
E: slavica.rampih@mb.sik.si 
Polona Vilar članica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Filozofska fakulteta,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo
Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 2411 483
E: polona.vilar@ff.uni-lj.si
Matjaž Neudauer član Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Knjižnica Ivana Potrča Ptuj
Prešernova ulica 33-35
2250 Ptuj
T: 02/ 7714 801
E: matjaz.neudauer@knjiznica-ptuj.si
Peter Pavletič član Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Knjižnica Cirila Kosmača Tolmin
Tumov drevored 6
5220 Tolmin
T: 05/ 3811 538
E: peter.pavletic@tol.sik.si
Veronika Rijavec Pobežin članica Komisije za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete Mestna knjižnica Ljubljana
Kersnikova 2
1000 Ljubljana
T: 01/ 6008 310
E: veronika.rijavec-pobezin@mklj.si