Sekcija za visokošolske knjižnice

Sekcijo vodi Nataša Knap, Fakulteta za varnostne vede, Univerza v Mariboru.

E-pošta: natasa.knap@fvv.uni-mb.si
Facebook

Člani Izvršnega odbora Sekcije:

 • mag. Maja Peteh, Gozdarska knjižnica Biotehniške fakultete UL,
 • Kristina Pritekelj, Osrednja humanistična knjižnica, FF, UL,
 • Darko Majcenović, Centralna medicinska knjižnica, UL,
 • Martina Petan, Centralna ekonomska knjižnica UL,
 • Darja Vajs, Centralna tehniška knjižnica LJ,
 • Leja Borovnjak, Teološka fakulteta, Knjižnica, Ljubljana

Sekcija za visokošolske knjižnice skrbi za proučevanje in razreševanje strokovnih vprašanj skupnega pomena in podpira sodoben razvoj visokošolskega knjižničarstva. Zastopa strokovne interese zaposlenih v knjižnicah slovenskih univerz in samostojnih visokošolskih zavodov.
Sekcija za visokošolske knjižnice si prizadeva za uresničenje naslednjih ciljev:

 • pospeševanje sodobnega razvoja visokošolskega knjižničarstva,
 • vzpodbujanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami,
 • uresničevanje profesionalnih interesov zaposlenih v visokošolskih knjižnicah,
 • vzpostavljanje sodelovanja med visokošolskimi knjižnicami in nosilci pedagoškega procesa na univerzah,
 • krepitev ugleda visokošolskih knjižnic na univerzah in v širši javnosti.   

Sekcija za visokošolske knjižnice združuje 74 slovenskih visokošolskih knjižnic. Na univerzi v Ljubljani jih deluje 41, na Univerzi v Mariboru 12, na Univerzi na Primorskem 6, na Univerzi v Novi Gorici 1 in v okviru samostojnih visokošolskih zavodov 14.