Članstvo v ZBDS

Članstvo v ZBDS je prostovoljno, in sicer redno, pridruženo ali častno. Člani so pravne in fizične osebe. Redni člani ZBDS so pravne osebe društva, pridruženi člani so druge pravne osebe, častni člani so fizične osebe.
ZBDS ima lahko tudi donatorje in sponzorje, ki so fizične in pravne osebe in ZBDS pomagajo s finančnimi in materialnimi prispevki ali kako drugače sodelujejo pri izvajanju njegove dejavnosti.
Donatorji in sponzorji niso člani ZBDS.
ZBDS ima lahko tudi simpatizerje. To so fizične in pravne osebe, ki spremljajo njegovo dejavnost in akcije in v njih sodelujejo. Simpatizerji niso člani ZBDS.
Članarina ZBDS na člana bibliotekarskega društva ali druge pravne osebe v letu 2018 znaša:

  •     za zaposlene: 15 EUR
  •     za upokojence in študente: 11 EUR

Področna bibliotekarska društva sama določijo letno članarino; le-ta poleg članarine ZBDS vključuje še znesek, ki ga potrebujejo za svoje delovanje. Člani posameznih bibliotekarskih društev dobijo informacije o višini in načinu plačila članarine za tekoče leto na sedežih društev. Redni in pridruženi člani ZBDS plačajo članarino za koledarsko leto. Višino članarine potrdi Občni zbor. Častni člani članarine ne plačujejo.