Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino

Sekcijo vodi mag. Peter Štoka, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper.

E-pošta: stokapeter@gmail

Člani Izvršnega odbora Sekcije:

  • dr. Vlasta Stavbar, Univerzitetna knjižnica Maribor,
  • Mira Petrovič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj,
  • Andreja Videc, Osrednja knjižnica Celje,
  • Maja Medic, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
  • Irena Tul, Goriška knjižnica Franeta Bevka,
  • Teja Zorko, Mestna knjižnica Ljubljana, Slovanka knjižnica.

Program Sekcije za domoznanstvo in kulturno dediščino obsega obravnavo pobud in problemov, s katerimi se srečujejo domoznanci v posamezni regiji oz. širše v Sloveniji ter iskanje skupnih rešitev in uveljavljanja »dobrih praks«. Nudijo pomoč knjižnicam, ki domoznansko dejavnost šele uvajajo v svoje delo. Organizirajo strokovne dogodke s področja domoznanstva in kulturne dediščine