Komisiji za priznanje zlata hruška

Priznanje zlata hruška je stanovsko priznanje za najkakovostnejšo knjigo za otroke in mladino v obravnavanem letu, ki ga skupaj podeljujeta Zveza bibliotekarskih društev Slovenije in Mestna knjižnica Ljubljan.

Mestna knjižnica Ljubljana že več kot desetletje podeljuje znak zlata hruška kakovostnim knjigam za otroke. V letošnjem letu sta Mestna knjižnica Ljubljana in Zveza bibliotekarskih društev Slovenije sklenili dogovor o skupnem podeljevanju priznanja zlata hruška in s tem je postalo priznanje zlata hruška vseslovensko knjižničarsko priznanje za kakovostno knjigo za otroke.
Izbrali smo si, da prejemnike priznanja zlata hruška razglasimo vsako leto 13. novembra, na svetovni dan prijaznosti. Letos (2021) jih tako na ta dan sporočamo prvič. Čeprav ta praznik po mnogih deželah že dolgo obeležujejo, začelo se je z mednarodno konferenco humanitarnih organizacij 20. septembra 1997 v Tokiu in z objavo »Deklaracije o prijaznosti« 13. novembra, je ta praznik prijazno nevsiljiv, a v življenju še kako pomemben.
»Že znak za kakovost mladinskih knjig zlata hruška ima svoj vzgib v ljudski pravljici o hvaležnem medvedu, srčika projekta zlata hruška pa je prijazno vabilo k branju najboljših knjig za mlade« pojasni povezavo med nagradami in praznikom Vojko Zadravec, dolgoletni sodelavec Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, ki je ob sklepanju dogovora o sodelovanju med knjižnico in stanovskim društvom predlagal ta dan za razglasitev prejemnikov priznanja zlata hruška.

Komisija za priznanje zlata hruška deluje od 21. maja 2021 pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Za dodatne informacije: Sabina Fras Popović.

Člani komisije:

  • Katja Pinter Željko - Ljudska knjižnica Metlika, mladinska knjižničarka, (predsednica komisije);
  • mag. Urška Bajda - OŠ Tončke Čeč; bibliotekarka, šolska knjižničarka, prejemnica Čopovega priznanja in priznanja Slovenske sekcije IBBY;
  • Sabina Burkeljca - OŠ Rodica, bibliotekarka, šolska knjižničarka – svetnica, prejemnica priznanja Slovenske sekcije IBBY; recenzentka mladinskih knjig pri reviji Sodobnost ter avtorica knjižnih anotacij;
  • Maja Logar – Mariborska knjižnica, vodja službe za mlade bralce, bibliotekarka, članica uredništva revija Otrok in knjiga, prejemnica Čopove diplome in priznanja Slovenske sekcije IBBY;
  • Katarina Perger - Knjižnica A.T. Linharta Radovljica, bibliotekarka;
  • Maša P. Žmitek – Vodnikova domačija, mag. obl. vizual. kom, ilustratorka / kuratorka, vodja Galerije Vodnikove domačije Šiška;
  • dr. Sabina Fras Popović – Mariborska knjižnica, vodja Centra za spodbujanje bralne pismenosti in predsednica ZBDS.

 Pravilnik o podelitvi priznanja zlata hruška

PRIZNANJA ZLATA HRUŠKA