Sekcija za potujoče knjižnice

Sekcijo za potujoče knjižnice vodi Tjaša Mrgole Jukič, Knjižnica Ivana Potrča Ptuj.

E-pošta: tjasa.mrgole-jukic@knjiznica-ptuj.si

Člani Izvršnega odbora Sekcije:   

  • Mojca Gomboc, Mariborska knjižnica,
  • Franco Cergol, Osrednja knjižnica Srečka Viharja Koper,
  • Miran Treplak, Goriška knjižnica Franceta Bevka,
  • Andreja Žele, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
  • Mojca Kosirnik, matična knjižnica Kamnik,
  • Karel Šavel, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota.

Sekcija za potujoče knjižnice pri ZBDS združuje 12 slovenskih potujočih knjižnic (Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ajdovščina, Ptuj, Murska Sobota, Koper, Novo mesto, Postojna, Tolmin, Tržič in Domžale - Kamnik) ter matične knjižnice, ki oskrbujejo uporabnike s premičnimi zbirkami.Sekcija izdaja časopis Potujoče novice.