Sekcija za specialne knjižnice

Sekcijo za specialne knjižnice vodi Maja Vavtar, Centralna pravosodna knjižnica.

E-pošta: maja.vavtar@sodisce.si

Člani Izvršnega odbora Sekcije:

 • Igor Zemljič, Inštitut za novejšo zgodovino, 
 • Mateja Švajncer, Biblioteka SAZU,
 • Barbara Kavčič, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino,
 • dr. Alenka Kavčič-Čolić, Narodna in univerzitetna knjižnica,
 • Martin Šteiner, Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož,
 • Andreja Krajnc Vobovnik, IZUM.

Sekcija za specialne knjižnice je bila ustanovljena za preučevanje in razreševanje teoretičnih in organizacijskih vprašanj s področja specialnega knjižničarstva. Zastopa strokovne interese knjižničnih informacijskih strokovnjakov, ki delujejo v okviru podjetij, raziskovalnih inštitucij, državne uprave, bolnišnic, zdravstvenih zavodov, muzejev, društev, cerkvenih ustanov in drugih organizacij.

Sekcija za specialne knjižnice si prizadeva za uresničitev naslednjih ciljev:

 • uveljavitev novih trendov, ki usmerjajo razvoj specialnih knjižnic in jih upoštevajo kot pomembni dejavnik pri uporabi in širjenju znanja ter kot aktivnega soudeleženca v upravljanju z znanjem,
 • vzpodbujanje sodelovanja tako med specialnimi knjižnicami kot pri razvoju knjižnične mreže in knjižničnega informacijskega sistema v Sloveniji,
 • uresničevanje profesionalnih interesov zaposlenih v specialnem knjižničarstvu,
 • ohranitev in razvoj vseh tipov specialnih knjižnic,
 • sodelovanje pri vzgoji mladih perspektivnih kadrov,
 • krepitev ugleda specialnega knjižničarstva v javnosti.