Sekcija za splošne knjižnice

Sekcijo za splošne knjižnice vodi mag. Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper.

E-pošta: sekcijazasplosneknjiznice@gmail.com

Spletna stran

Članice IO Sekcije za splošne knjižnice pri ZBDS bodo imenovani v kratkem.

Poslanstvo in cilji Sekcije:

  • promovira dejavnost splošnih knjižnic in širi zavest o pomenu knjižnične dejavnosti v sodobni slovenski družbi,
  • pospešuje strokovni razvoj splošnih knjižnic ter povezuje knjižničarje v nacionalnem in mednarodnem okolju,
  • skrbi za ugled bibliotekarske stroke in knjižničarjev.

Svoje poslanstvo uresničuje tako, da:

  • organizira odmevne promocijske akcije in obvešča javnost o dejavnosti knjižnic,
  • organizira izobraževanja in spodbuja izmenjavo dobre prakse,
  • spodbuja razvoj storitev za uporabnike s posebnimi potrebami,
  • vzpostavlja sodelovanje in partnerstva med knjižničarji in z različnimi organizacijami v lokalnih skupnostih,
  • informira knjižničarje in spodbuja njihovo medsebojno komunikacijo.