Sekcija za splošne knjižnice

Sekcijo za splošne knjižnice vodi Urška Lobnikar Paunović, Valvasorjeva knjižnica Krško.

E-pošta: urska@knjiznica-krsko.si

Spletna stran

Člani Izvršnega odbora Sekcije:

 • Petra Kovič, Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto,
 • Luana Malec, Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper,
 • Ksenija Medved, Mestna knjižnica Grosuplje,
 • Ana Pernat, Mariborska knjižnica,
 • Maja Vunšek, Mestna knjižnica Kranj,
 • Breda Podbrežnik Vukmir, Matična knjižnica Kamnik.

Poslanstvo in cilji Sekcije:

 • promovira dejavnost splošnih knjižnic in širi zavest o pomenu knjižnične dejavnosti v sodobni slovenski družbi,
 • pospešuje strokovni razvoj splošnih knjižnic ter povezuje knjižničarje v nacionalnem in mednarodnem okolju,
 • skrbi za ugled bibliotekarske stroke in knjižničarjev.

Svoje poslanstvo uresničuje tako, da:

 • organizira odmevne promocijske akcije in obvešča javnost o dejavnosti knjižnic,
 • organizira izobraževanja in spodbuja izmenjavo dobre prakse,
 • spodbuja razvoj storitev za uporabnike s posebnimi potrebami,
 • vzpostavlja sodelovanje in partnerstva med knjižničarji in z različnimi organizacijami v lokalnih skupnostih,
 • informira knjižničarje in spodbuja njihovo medsebojno komunikacijo.