Sekcija študentov bibliotekarstva

Sekcijo študentov bibliotekarstva vodi Nazariy Shebunchak, študent na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

E-pošta: info@zbds-zveza.si

Spletna stran študentov bibliotekarstva

ŠTUBIDU 

facebook

Člani IO Sekcije za študente bibliotekarstva pri ZBDS bodo imenovani v kratkem.

Sekcija študentov bibliotekarstva je bila ustanovljena z namenom povezovanja in spoznavanja študentov Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo s stroko.Za uresničevanje poslanstva si je Sekcija študentov bibliotekarstva zadala naslednje cilje:

  • povezovanje študentov bibliotekarstva znotraj Slovenije in sodelovanje s študenti bibliotekarstva iz drugih držav,
  • pridobivanje dodatnih znanj in izkušenj, ki jih ne morejo pridobiti v okviru samega študija,
  • aktivno sodelovanje pri organizaciji in izvedbi strokovnih posvetovanj,
  • sodelovanje pri izvajanju programskih nalog ZBDS in področnih društev,
  • motiviranje študentov bibliotekarstva k vpisu v društva bibliotekarjev po Sloveniji,
  • udeleževanje mednarodnih posvetovanj: Bobcatsss in Lida
  • sodelovanje pri izdajanju časopisa ŠTUBIDU in drugih publikacij.