Seje Sekcij

Seje Strokovnega odbora

Sekcija za specialne knjižnice

Sekcija za splošne knjižnice

Sekcija za visokošolske knjižnice

Sekcija za izobraževanje in kadre

Sekcija za šolske knjižnice

Sekcija za potujoče knjižnice

Sekcija za domoznanstvo

Sekcija študentov biblitotekarstva