Nagrada Kalanovega sklada za leto 2015

dr. Melita Ambrožič
Narodna in univerzitetna knjižnica

Nagrado Kalanovega sklada za leto 2015 je prejela dr. Melita Ambrožič za izvirni znanstveni prispevek  z naslovom: Strokovna dediščina naših predhodnikov: pogled nazaj, da bi videli naprej

Ambrožič, M. (2013). Strokovna dediščina naših predhodnikov: pogled nazaj, da bi videli naprej. V: Knjižničarski izzivi: vizija, strategija, taktika / Kongres Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, Laško, 17.-19. oktober 2013. - Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije. - ISBN 978-961-6683-24-1. - Str. 67-107.

Utemeljitev nagrade:

Prispevek dr. Melite Ambrožič prinaša predstavitev bogate strokovne dediščine, ki so nam jo zapustili teoretiki in praktiki slovenskega knjižničarstva. Njihova razmišljanja in predlogi o organizaciji knjižničarstva, o celostnem delovanju in povezovanju vseh vrst knjižnic,  so temeljili na uresničevanju osnovnega poslanstva knjižnic: zagotavljati enake in enakopravne možnosti dostopa do informacij celotnemu prebivalstvu.
Kljub današnji preprosti tehnološki dostopnosti do informacij, je strokovno in znanstveno povezovanje ter mrežno delovanje še toliko bolj pomembno. Dejansko je uresničljivo le s povezovanjem vseh vrst knjižnic, knjižničarjev in prepletanjem strokovnih izhodišč, katerih delovanje se na tak način dopolnjuje in nadgrajuje.
V prelomnem obdobju sprememb in dopolnitev Zakona o knjižničarstvu, ki prinaša tendence razpada »enotnega« knjižničnega sistema, je prispevek avtorice dr. Melite Ambrožič še toliko bolj dragocen in pomemben za slovensko knjižničarstvo.