Nagrada Kalanovega sklada za leto 2017

dr. Sabina Fras Popović
Mariborska knjižnica

Nagrado Kalanovega sklada za leto 2017 je prejela dr. Sabina Fras Popović za znanstveno monografijo z naslovom: Vodenje s poslanstvom : vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah

Vodenje s poslanstvom : vodenje zaposlenih v splošnih knjižnicah. Ljubljana : Zveza bibliotekarskih društev Slovenije, 2016. - 322 str. : ilustr. ; 24 cm  250 izv. - Bibliografija: str. 299-316 in v opombah na dnu str. - ISBN 978-961-6683-33-3

Utemeljitev nagrade:

Znanstvena monografija dr. Sabine Fras Popović Vodenje s poslanstvom je v celoti prepričala člane Upravnega odbora  Kalanovega sklada, saj v slovenski knjižničarski prostor vnaša nov pogled ne le na samo vodenje kot eno izmed bistvenih prvin managementa, temveč se usmerja na samo bistvo, na človeka.  Posameznika, ki s svojim čutenjem, vedenjem in  vedenjem, strokovnimi kompetencami in z osebnostno energijo gradi ustvarjalne odnose kot temeljno sestavino uspešnega dela. Avtorica na  temeljih teoretičnih izhodišč  poda rezultate dveh raziskav, v ospredje postavlja poslanstvo knjižnic in vodenje skladno s poslanstvom, ter vodjo kot voditelja in voditeljstvo kot vodenje s poslanstvom. V slovenski prostor prinaša precizno in še nikoli na ta način obdelano podobo sedanjega stanja na področju vodenja zaposlenih v splošnih knjižnicah. Kot takšno je vredno bralne pozornosti in  resnično pravo razkošje za knjižnično stroko.