ZBDS-jev DAN ZA STROKOVNA VPRAŠANJA

ZBDS-jev DAN ZA STROKOVNA VPRAŠANJA
»Načrtovanje razvoja knjižničarstva v Sloveniji – nekaj tez«

6. 6. 2012
10.00 – 17.00
Maribor, Kadetnica Maribor

Zaposleni v knjižnicah imamo radi številke, ki nas zelo pogosto usmerjajo po skrivnostnih poljih znanosti ter nas tako vodijo do iskane informacije. Po izredno uspešnem in odmevnem strokovnem dogodku, ki smo ga pripravili 4. 4. 2012, vas vljudno vabimo, da se nam pridružite 6. 6. 2012 v Mariboru, in sicer v prostorih Kadetnice Maribor, Engelsova 15, 2000 Maribor. Naš gostitelj bo član Društva bibliotekarjev Maribor in dolgoletni stanovski kolega Mirko Nidorfer.  

Prvi dan za strokovna vprašanja ZBDS organizira z namenom, da v strokovni javnosti in med svojimi člani sproži razpravo o aktualnih strokovnih vprašanjih ter tako spodbudi iskanje odgovorov v odkritem in argumentiranem strokovnem dialogu. Naslov smo si izposodili pri prispevku dr. Mirka Popovića, predstavljenem leta 1992 na strokovnem posvetovanju ZBDS z naslovom Knjižnice in informacijska politika. Dvajset let kasneje nas zanima, katere od tez so se potrdile in katere lahko danes ovržemo ali pa so za nas še vedno razvojni izziv. V drugem delu strokovnega dogodka nas bodo zanimala predvsem področja, ki v tem trenutku vznemirjajo strokovno javnost, kot so sistem centralizirane nabave in obdelave gradiva, celovita formalna in vsebinska obdelava gradiva, bibliotekarski izpit, skrb in privilegij za razvoj stroke ipd. Razmišljanja na te teme bodo prispevali predstavniki ustanov, člani bibliotekarskih društev in drugi posamezniki. Vprašanja, ki bodo na tem dogodku postavljena in teme, ki bodo izpostavljene, bodo oblikovale vsebino strokovnega posvetovanja ZBDS 2013. Strokovni dogodek v Mariboru bo moderiral Ivan Kanič.

Za celotni razvoj slovenskega knjižničarstva pa je izrednega pomena uvajanje sodobnih metod managementa v delovanje knjižnic (natančno definiranje ciljev delovanja, uvajanje metod evalvacije in ocenjevanja delovne uspešnosti ipd.). Ena neizogibnih nujnosti je izdelava strateških načrtov razvoja posameznih knjižnic kot tudi celotnega knjižničarstva v Sloveniji.” Mirko Popović, 1992

Udeležba na ZBDS-jevem dnevu za strokovna vprašanja je za člane društev bibliotekarjev brezplačna, za nečlane pa je prispevek 15 €. Na strokovnem dogodku bo organizirana tudi prehrana.

Upamo, da smo vas dovolj pritegnili, da boste ta dan z nami. In ne pozabite: Zakaj Bi Delali Sami, raje delajte z nami!