Predstavitve prispevkov

ZBDS-jev DAN ZA STROKOVNA VPRAŠANJA
»Načrtovanje razvoja knjižničarstva v Sloveniji – nekaj tez«

6. 6. 2012

Prispevki, ki so bili predstavljeni na strokovnem dogodku: