Dan dobrih praks 2018

»KNJIŽNIČAR – KNJIŽNIČARJU četrtič«

DAN DOBRIH PRAKS

(23. maj 2018, ob 10.00, Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota)

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem slovesnkih splošnih knjižnic in Pokrajinsko in študijsko knjižnico Murska Sobota pripravlja srečanje knjižničarjev na temo dobrih praks z naslovom »Knjižničar – knjižničarju četrtič: DAN DOBRIH PRAKS«, ki bo potekalo 23. maja 2018 v Pokrajinski in študijski knjižnici Murska Sobota.

Namen srečanja je izmenjava mnenj in povezovanje v stroki. Program je oblikovan iz nabora inovativnih projektov, s katerimi so se knjižnice v letu 2017 prijavile na razpis za Letno nagrado za najboljše projekte splošnih knjižnic Združenja slovenskih splošnih knjižnic. V program so vključeni tudi drugi projekti, ki si po vsebini in kakovosti zaslužijo, da jih spozna širša strokovna javnost.
Dan dobrih praks je pobuda slovenskim splošnim knjižnicam za nadaljnji kakovostni razvoj stroke na področju dela z obiskovalci.
Projekte smo razdelili v tri sklope:

  1. V sklopu Knjižnica izven zidov bomo spoznali dobre prakse, kako lahko knjižnica zapusti stavbo, v kateri biva, in gre v mesto, park ali se na biciklu pripelje k ljudem domov.
  2. Kako lahko naše mlajše obiskovalce z inovativnimi pristopi dodatno navdušimo za branje in ustvarjanje, bomo izvedeli v sklopu Na mladih svet stoji.
  3. Sklop Domoznanski utrip nas bo spomnil, kako pomembne so vezi z zamejci v neki lokalni skupnosti ali med družinskimi člani in kako lahko te vezi negujemo tudi s pomočjo knjižnice. V tem sklopu bo predstavljen tudi zmagovalni projekt leta 2017.

Udeležba na dogodku je za člane bibliotekarskih društev brezplačna. Za nečlane je kotizacija 20 EUR.

Več informacij dobite pri Maji Vunšek.