Bibliografije raziskovalcev

Strokovno srečanje
»Bibliografije raziskovalcev«
(četrtek, 24. november 2016)
(Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru, Kotnikova ulica 8, Ljubljana)

Zaradi objektivnih razlogov ODPOVEDUJEMO strokovno srečanje Bibliografije raziskovalcev.


Strokovna srečanja na temo bibliografij raziskovalcev postajajo že tradicionalna, zato vas vabimo, da se nam tokrat prvič ali ponovno pridružite na srečanju, ki ga letos skupaj pripravljata Sekcija za visokošolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in Društvo bibliotekarjev Ljubljana. Pri vodenju bibliografij raziskovalcev se slovenski bibliografi vsakodnevno srečujemo z najrazličnejšimi težavami in vprašanji. Nekatera od teh bomo poskušali osvetliti s pomočjo naših predavateljev. Spoznali bomo novosti pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti ob uvedbi novega pravilnika ARRS, razmišljali o opremi monografskega gradiva z vidika katalogizacijskih zahtev in zahtev pri vrednotenju raziskovalne uspešnosti, razreševali dileme pri katalogizaciji izvedenih del s poudarkom na videih in TV-oddajah ter razrešili še katero od dilem našega dela. Predvsem pa bomo poskrbeli za izmenjavo znanj, mnenj in izkušenj med predavatelji in udeleženci.

Programsko-organizacijski odbor strokovnega srečanja: Leja Borovnjak, Nataša Knap, Darko Majcenović, Martina Petan, mag. Maja Peteh, Kristina Pritekelj, mag. Darja Vajs.