Dan dobrih praks 2020

»KNJIŽNIČAR – KNJIŽNIČARJU VI.«

DAN DOBRIH PRAKS 2020

(20. oktober 2020, na spletu)

Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič, pripravlja srečanje DAN DOBRIH PRAKS - KNJIŽNIČAR KNJIŽNIČARJU VI., kjer bodo predstavljene dobre prakse, ki se izvajajo v splošnih knjižnicah širom po Sloveniji. Družili se bomo v torek, 20. oktobra 2020, z začetkom ob 9.30 uri, v veliki dvorani na Balosu 4, v Tržiču.

Namen srečanja je deljenje idej, izmenjava mnenj in povezovanje v stroki. Program je oblikovan iz nabora inovativnih projektov, prijavljenih na lanski razpis Združenja splošnih knjižnic, Letna nagrada za najboljše projekte splošnih knjižnic in vabljenih projektov, za katere menimo, da si zaslužijo predstavitev širši strokovni javnosti. Dan dobrih praks je spodbuda splošnim knjižnicam za nadaljnji kakovostni razvoj stroke na področju dela z uporabniki.


Projekte smo razdelili v uvod in tri sklope:
  • Uvod: V uvodu bo predstavljen nagrajeni projekt. Tržiška knjižnica, letos gostiteljica, je na svojevrsten način povabila uporabnike k digitalni izkušnji. Odziv je bil odličen, izkušnja otipljiva, projekt pa zastavljen tako, da je navdušil vse.
  • Knjižnica za vse: Knjižnica je prostor, dostopen vsakomur. Tokrat program predstavlja projekte, ki knjižnico približujejo uporabnikom z disleksijo. Rdeča nit sklopa so dobre prakse, ki bi jih v svoje delo lahko implementirale tudi druge splošne knjižnice v Sloveniji. S projekti se bodo predstavile knjižnice iz Sežane, Raven na Koroškem in Logatca.
  • Branje je pustolovščina: Kako približati knjigo in veselje do branja mladim športnikom in navdušiti lokalno skupnost nad recitiranjem poezije, sta projekta, ki prižigata iskrico veselja do branja. Projekt Mariborske knjižnice je drugi nagrajeni projekt, ki nas bo na dobrih praksah ponovno navduševal. Knjižnica iz Metlike bo predstavila drugačno sodelovanje z lokalno skupnostjo.
  • Domoznanski utrip: Kako pomembna je promocija digitaliziranega domoznanskega gradiva, na kakšen način lahko knjižnica pristopa z zgodovinskimi dejstvi do lokalnih vsebin in s sodelovanjem poveže prebivalce, nam bodo predstavile knjižnice iz Tržiča, Nove Gorice, Murske Sobote, Ribnice in Ljubljane.
Udeležba na dogodku je za predavatelje, organizatorje in udeležence, ki so člani bibliotekarskih društev brezplačna. Za udeležence, ki niso člani bibliotekarskih društev je kotizacija 25 EUR.

Več informacij dobite pri Maji Vunšek (maja.vunsek@mkk.si).

Dogodek organizira Sekcija za splošne knjižnice pri ZBDS v sodelovanju z Združenjem splošnih knjižnic in Knjižnico dr. Toneta Pretnarja Tržič, s podporo Občine Tržič.