Knjižničarski izzivi (17.-19. 10. 2013) - Program

 

PROGRAM POSVETOVANJA

Sreda, 16. oktober 2013

18.00 seja programskega in organizacijskega odbora

 

Četrtek, 17.oktober 2013

preddverje
8.00-9.30 registracija udeležencev, predavateljev, gostov
9.30-12.30
Velika dvorana
pričetek kongresa, pozdravni nagovori: Dobrodošli na Kongresu ZBDS!
 • vabljeno predavanje mag. Nastja Mulej: Klobuki in kreativnost v razmišljanju
 • vabljeno predavanje mag. Franci Pivec: Žegnani studenec – skupno dobro v knjižnici
 • vabljeno predavanje Metka Kovačič: Prispevek Laščana Miloša Rybařa k slovenskemu knjižničarstvu, ohranjanju kulturne dediščine in njegovo delovanje v Laškem (izvleček)
14.30-16.30 Velika dvorana
Slovensko knjižničarstvo - od vizije do strategije razvoja
 • dr. Melita Ambrožič: Strokovna dediščina naših predhodnikov: pogled nazaj, da bi videli naprej (izvleček)
 • Vesna Horžen: Slovenske splošne knjižnice za prihodnost: strategija razvoja za obdobje 2013-2020 (izvleček)
 • Milena Bon: Od vizije do strategije 2003-2013: deset let osrednjih območnih knjižnic (izvleček)
 • mag. Petruša Miholič: Univerza na Primorskem, Univerzitetna knjižnica: od idej (2003) prek mej (2013) do cilja (2023) (izvleček)
 • Tatjana Jamnik: Strateško načrtovanje v splošni knjižnici: primer Knjižnice Duplek (izvleček)
16.45-18.00 Velika dvorana
 • vabljeno predavanje dr. R. David Lankes: From Loaning to Learning
Modra dvorana
8.00 – 12.30 postavljanje posterjev
13.30 – 18.00 predstavitev posterjev:
 • Ana Češarek, Maja Plazar: ŠTUBIDU: revija študentov bibliotekarstva
 • Mateja Drnovšek: Spoznavanje pravljic z mešanjem tradicionalnih oblik in moderne tehnike
 • mag. Sabina Fras Popović, mag. Špela Razpotnik, Irena Sešek, mag. Petruša Miholič: Zbudi se!
 • Slavica Hrastnik: Univerza za tretje življenjsko obdobje
 • Božena Kolman Finžgar: Kdo je napravil Vidku srajčico − spodbujanje branja v rejniških družinah
 • Silva Kos: Beremo s knjižničarko: spodbujanje branja pri otrocih s posebnimi potrebami
 • Petra Kovič, Maja Ivanež: Deset let osrednjih območnih knjižnic
 • Tatjana Oset: Jezik je treba spoštovati: Slomšek in slovenščina sta kul
 • Robert Ožura: Portal KAMRA − digitalizirana kulturna dediščina slovenskih pokrajin
 • Lilijana Pisar: Noč branja na OŠ Destrnik − trnovska vas
 • mag. Gorazd Vodeb: Kako daleč je knjižnica?
Rdeča dvorana
14.30 – 15.30 delavnica IZUM: mCOBISS
Oranžna dvorana
15.00 – 17.00 volilni občni zbor Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
Vijolična dvorana
15.00 – 18.00 info točka ZBDS, dvig potrdil o udeležbi na konferenci za prvi dan
Restavracija
12.30 – 14.30 kosilo za udeležence
Knjižničarji na terenu
18.00 – 23.59 mreženje v praksi in večerja na terenu – III. del

 

Petek, 18. oktober 2013                                                                                                                                                                       

8.30 - 10.30 Velika dvorana
vabljeno predavanje mag. Stephen Abram: Library Advocacy in the 21st Century
Stephan Hanser (SWETS): Patron Driven Acquisition of eBooks – Status 2013 and Perspectives
10.45 - 12.30 Zagovorništvo knjižnic – pot za pridobivanje podpore okolja
 • mag. Sabina Fras Popović: Nekoč največja, nekoč brezplačna: razmišljanja ob spremembah v programskih usmeritvah Mariborske knjižnice (izvleček)
 • Andreja Videc: Razvoj regijskega portala KAMRA in njegove možnosti za pridobivanje zagovornikov v okolju (izvleček)
 • Mateja Drnovšek: Odnosi z javnostmi v šolski knjižnici (izvleček)
 • Edita Bačić, Alemka Belan-Simić: Javno zagovaranje u Hrvatskoj
Gala dvorana
Knjižničar za naslednje desetletje
14.30-17.00
 • vabljeno predavanje dr. Adriana Rejc Buhovac: Vloga etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev pri spodbujanju etike knjižničarja
 • Jan Luprich (EBSCO): Changing the Rules of Discovery: Completeness & Precision behind Every Search
 • Julita Madzio (Oxford University Press): Oxford University Press Journals 2014 Collection
Knjižničar za naslednje desetletje
14.30 – 17.00
 • mag. Maja Božič: Analiza oglasov za prosta delovna mesta, namenjenih diplomantom bibliotekarstva v letih 2011 in 2012 (izvleček)
 • Simona Resman, Simona Šinko: Stalno strokovno izpopolnjevanje knjižničarjev: model Mestne knjižnice Ljubljana (izvleček)
Zelena dvorana
9.00 – 13.00         delavnica z Mojco Žirovnik Bocelli: Medosebno komuniciranje: kako         se pogovarjati med seboj v občutljivih situacijah, da samozavestno         izrazimo svoje mnenje in ohranimo dobre odnose (omejeno število         udeležencev – predhodna prijava)
14.30 – 17.30         delavnica z Mojco Žirovnik Bocelli: Medosebno komuniciranje: kako         se pogovarjati med seboj v občutljivih situacijah, da samozavestno         izrazimo svoje mnenje in ohranimo dobre odnose (omejeno število         udeležencev – predhodna prijava-ponovitev)
Oranžna dvorana
10.30 – 13.00         delavnica z Bredo Karun: Zagovorništvo za in v         knjižnici
        (omejeno število udeležencev – predhodna prijava)
14.30 – 17.00         delavnica z Bredo Karun: Zagovorništvo za in v         knjižnici
        (omejeno število udeležencev – predhodna prijava - ponovitev)
Rdeča dvorana
15.30 – 18.00         delavnica z Nastjo Mulej: Povej mi, kako misliš in povem ti, kdo         si!
        (omejeno število udeležencev – predhodna prijava)
Modra dvorana
14.00 – 18.30 predstavitev posterjev
Vijolična dvorana
15.00 – 18.00 info točka ZBDS, dvig potrdil o udeležbi na kongresu za drugi dan
Restavracija
13.00-14.30 kosilo za udeležence
 
19.00-23.59 Pravljični knjižničarski večer:
Predstavitev projekta Mariborske knjižnice Pravljični večeri za odrasle in podelitev nagrad Kalanovega sklada
Slavnostna večerja

 

Sobota, 19.oktober 2013

8.30 - 10.30 Velika dvorana
vabljeno predavanje Rolf Hapel: TheDanish Digital Library - development of infrastructure and services – and what that means for library as a place
10.45 - 13.00 Knjižnična javna služba v digitalnem okolju
 • mag. Zoran Krstulović: Izvajanje knjižnične javne službe na spletu: oris knjižnične digitalne pokrajine (izvleček)
 • mag. Aleš Klemen: Kako položiti elektronsko knjigo na polico splošne knjižnice? (izvleček)
 • Smiljana Pejanovič, Maja Vihar, Tatjana Intihar, Miro Pušnik: Zagotavljanje dostopa do mednarodne znanstvene literature v Sloveniji v luči porajajočih se družbenih sprememb (izvleček)
 • mag. Karmen Štular Sotošek: Skupni nastop knjižnic pri zagotavljanju dostopa do licenčnih znanstvenih in strokovnih vsebin na spletu
 • dr. Alenka Kavčič-Čolić: Trajno ohranjanje digitalne kulturne in znanstvene dediščine: strategija Narodne in univerzitetne knjižnice (izvleček)
Velika dvorana
14.00 – 14.30 predstavitev spominskega sklada dr. Bruna Hartmana
Velika dvorana
14.30 – 16.30 okrogla miza: Knjižničarski izziv 2013: skupna strategija/vizija razvoja slovenskega knjižničarstva?
16.30 – 16.45 zaključek kongresa: Nasvidenje 2014!
Vijolična dvorana
11.00 – 16.00 info točka ZBDS, dvig potrdil o udeležbi na kongresu za tri dni in tretji dan
Restavracija
13.00-14.00 kosilo za udeležence

                                                    

* Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
** Pogoj za predstavitev referata je v roku oddan prispevek za objavo v zborniku.
*** Predavanja v angleščini ne bodo prevajana.
**** Prijavljeni udeleženci se bodo lahko prijavili na izbrane delavnice med 6. 9. in 10. 10. 2013.
Ne skrbite, vas bomo povabili!
***** Prvi večer je udobno, športno sproščen, drugi večer je ponosno svečan in slovesen.
****** Dogodek bomo fotografirali, prav tako bomo vodili evidenco prisotnosti na predavanjih.
******* Presenečenja naj vas presenetijo.