Knjižnični depoji (21.september 2012)

(naziv in kraj ustanove):
(ulica, poštna številka in kraj):

Plačnik kotizacije:

dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe strokovnega posvetovanja, in sicer v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.
Dovoljujem preverbo članstva pri navedenem društvu bibliotekarjev.

seznanjen sem z zadnjim rokom za pisno odjavo udeležbe, ki je 19. 9. 2012.
Odjavo lahko posredujete pisno na uradni naslov ZBDS.
V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe, kotizacije ne vračamo oziroma jo zaračunamo v celoti.

prijavljam se na strokovni dogodek, ki ga organizira ZBDS, KOK Ravne in OOK. Obvezujem se, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni.

KOTIZACIJA
član društva bibliotekarjev 20 eur
ostali 30 eur

 

(če nimate e-pošte)