Kongres ZBDS 2017

Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti
    Ustvarimo državo bralcev

(Podčetrtek, Olimje, 27. – 29. september 2017)

 

ZLATI SPONZOR:
              

BRONASTI SPONZOR:

     

ENODNEVNI SPONZORJI:


 

GENERALNI SPONZOR:

»Kaj ste pa nazadnje brali?« je vprašanje, ki ga knjižničar praviloma izgovori vsaj tisočkrat v svoji karieri. Vprašanje je začetek dialoga med knjižničarjem in uporabnikom, ki lahko pomeni tudi začetek ocenjevanja posameznikovih bralnih zmožnosti. V dialogu med knjižničarjem in uporabnikom nam predhodni bralni izbor posameznika razkrije veliko dejstev. Ne le interesno področje ali vsebinsko zanimanje bralca, razkrije tudi namen branja (za vseživljenjsko učenje, dopolnitev potrebam formalnega izobraževanja, preživljanje prostega časa, dopolnjevanje znanja za službene potrebe), bralno kondicijo (»nekaj enostavnega«, »ne preveč debelo«, »v več delih, da bo dolgo trajalo«) in posebne zahteve (»z velikimi črkami, prosim«, »mehko platnico, ni tako težka«, »ali lahko e-verzijo?«). Knjižničarji se dnevno srečujemo z možnostjo ocenjevanja pismenosti družbe kot celote in njenih posameznih skupin.
Zveza bibliotekarskih društev Slovenije ob svoji 70-letnici delovanja v ospredje postavlja temeljno vprašanje delovanja na vseh družbenih področjih in tudi na vseh knjižničarskih strokovnih področjih: vprašanje pismenosti. Ker se v društvu zelo zavedamo, da je tema širše zanimiva in se o njej različni strokovnjaki pogovarjamo v različnih, praviloma zaprtih krogih, vabimo k sodelovanju knjižničarje, pisatelje, učitelje, založnike, podjetnike, saj verjamemo, da lahko samo povezani opozorimo na generalen problem za razvoj naše družbe, države, strokovnega okolja in vsakega posameznika: torej (ne)pismenost in (ne)odnos do branja in bralne kulture. Ob tem dogodku želimo tudi ponovno poudariti, kako močna je civilna družba, ki jo predstavljajo posamezniki, ki so v posamezni stroki našli svoj izziv in uresničevanje strokovnega poslanstva: moč strokovnih društev. Različna znanstvena in strokovna razmišljanja bomo izdali v zborniku posvetovanja, ki ga bosta uredila Damjana Vovk in Tomaž Bešter.
Z dogodkom želimo praznovati kar nekaj rojstnih dni: prvi je 70-letnica Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, nato je 60-letnica znanstvene in strokovne revije Knjižnica, obletnica delovanja Sekcije za študente bibliotekarstva pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije in Oddelka za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Na dogodku bomo podelili tudi nagrado Kalanovega sklada. Več kot dovolj prazničnih razlogov, da se srečamo v Podčetrtku.

Z nami bodo tuji in domači vabljeni predavatelji, ki bodo z nami delili poglede, izkušnje in še kaj. Ker pa si želimo, da je dogodek in to praznovanje tudi del vaše letošnje zgodbe, vas vabimo, da ste z nami tudi v vlogi referenta.
Vljudno vas vabimo, da soustvarite del programa strokovnega srečanja. Dogodek bo imel dve vsebinski smernici. Prva je vezana na strokovno delo v društvih in strokovnih sekcijah, druga usmerja pismenost v vseh odtenkih bralne mavrice. Program našega srečanja bo razdeljen na dva dela: prispevki bodo razdeljeni na predavanja in prikaze dobre prakse.

Pomembni datumi za časovno usmeritev:

  • Vaše strukturirane izvlečke (namen, metodologija/pristop, ugotovitve, omejitve raziskave, izvirnost/uporabnost raziskave) pričakujemo do svetovnega dneva poezije, torej 21. marca 2017.
  • O vašem sodelovanju v programu vas bomo obvestili do 23. aprila, svetovnega dneva knjige. 
  • V primeru, da boste izbrani v program, bomo celoten tekst (največ 1 AP) pričakovali do mednarodnega dneva pismenosti, torej 8. septembra 2017.

Program dogodka pripravljajo: mag. Urška Bajda, Tomaž Bešter, dr. Sabina Fras Popović, Vesna Horžen, Nataša Knap, mag. Dunja Legat, Urška Lobnikar Paunovič, Simona Resman,  Irena Sešek, dr. Polona Vilar in Damjana Vovk.

Pri pripravi programa dogodka sodelujejo: dr. Dragica Haramija (Društvo Bralna značka Slovenije), Zdravko Kafol (Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev), Darka Tancer Kajnih (revija Otrok in knjiga), Andreja Kavčič in Renate Rugelj (Društvo slovenskih založnikov), dr. Igor Saksida (Cankarjevo priznanje), Tjaša Urankar (Javna agencija za knjigo), mag. Savina Zwitter (Bralno društvo Slovenije) in Tanja Tuma (Slovenski center PEN in MIRA).

Dogodek za vas organizirajo: dr. Sabina Fras Popović, Sandra Kurnik Zupanič, Polona Marinšek, Tjaša Mrgole Jukič, Neža Podjavoršek, Urška Plaznik, Irena Sešek, mag. Špela Zupanc, Sabina Prevorčič in Katja Bevk.

Pa še ta informacija, ki je pogosto element zunanje motivacije za dodatno delo in pisanje: prvi avtor prispevka je oproščen plačila kotizacije, objavljen članek pa prinese tudi nekaj točk pri imenovanju v strokovni naziv. Za spodbudi notranje motivacije pa so tisti elementi, ki jih najde vsak v svojem bistvu: želja po strokovnem napredku in premikanju stvari na bolje, sodelovanje, povezovanje in iskanje skupnih rešitev, ki bodo preprečile, da bi nas pobralo. »Če ne bomo brali, nas bo pobralo!« so preroške besede Toneta Pavčka. Vsi skupaj, torej pisatelji, založniki, knjigotržci, knjižničarji, učitelji, podjetniki, politiki in posamezniki, ki verjamemo v moč branja, lahko na tem mednarodnem strokovnem dogodku opozorimo na potrebo po sistemskem pristopu pri vzpostavljanju drugačnega odnosa do bralne kulture in branja v družbi.   

Srečamo se torej:

  • 27. septembra: rojstni dan Edvarda Kocbeka in Googla
  • 28. septembra: rojstni dan Frana Levstika in Cirila Kosmača
  • 29. septembra: rojstni dan Toneta Pavčka in svetovni dan srca