Ustvarimo državo bralcev

Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti

(Podčetrtek, Olimje, 27. – 29. september 2017)

(naziv in kraj ustanove):

Kosilo, večerja

Tri dni

Paket Skupaj smo močnejši


Leto rojstva

Podatki drugega prijavljenega:


Plačnik kotizacije:

(ulica, poštna številka in kraj):

KOTIZACIJA

Prva prijava s plačano kotizacijo do 1.9.2017

člani DB
(s plačano članarino za leto 2017)
  zaposleni študenti (redni) in upokojenci
tri dni 210,00 € 90,00 €
en dan 90,00 € 35,00 €
  Paket SKUPAJ SMO MOČNEJŠI
(tri dni, dve osebi)
210,00 €
drugi tri dni 290,00 € 120,00 €
en dan 120,00 € 50,00 €

Zadnja prijava s plačano kotizacijo do 17. 9. 2017

člani DB
(s plačano članarino za leto 2017)
  zaposleni študenti (redni) in upokojenci
tri dni 290,00 € 120,00 €
en dan 150,00 € 50,00 €
  SKUPAJ SMO MOČNEJŠI
(tri dni, dve osebi)
290,00€ -
drugi tri dni 390,00 € 140,00 €
en dan 190,00 € 60,00 €

 

dovoljujem uporabo osebnih podatkov pri vodenju evidenc in obdelavi podatkov za potrebe strokovnega posvetovanja, in sicer v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.
Dovoljujem preverbo članstva pri navedenem društvu bibliotekarjev.

seznanjen sem z zadnjim rokom za pisno odjavo udeležbe, ki je 20. 9. 2017.

V primeru nepravočasne odjave ali neudeležbe kotizacije ne vračamo oziroma jo zaračunamo v celoti. Prijave udeležbe na posvetovanju sprejemamo najkasneje do 20. 9. 2017.

Dodatne informacije: mag. Špela Zupanc, tel. 01 5861 325, e-pošta: spela.zupanc@nuk.uni-lj.si.

prijavljam se na strokovni dogodek, ki ga organizira ZBDS. Obvezujem se, da so vsi zgoraj navedeni podatki točni.