Plačilo kotizacije - Ustvarimo državo bralcev

 Povezovanje. Sodelovanje. Skupnosti
    Ustvarimo državo bralcev
(Podčetrtek, Olimje, 27. – 29. september 2017)


V Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije si želimo, da se na strokovnih dogodkih širijo poznanstva, znanja, povezovanja, medgeneracijsko sodelovanje, mentorstvo in prenos izkušenj ter ustvarja širši strokovni krog posameznika, s katerim lažje uresničuje zadane naloge v delovnem okolju. Zato smo lansko novost, paket SKUPAJ SMO MOČNEJŠI, obogatili s spodbujanjem povezave med društvi in knjižnicami.

Organizacijam, ki bodo udeležbo na tem dogodku ZBDS omogočile sodelavcem, članom bibliotekarskih društev, mladim do 35 let, omogočamo, da hkrati prijavijo še sodelavca, člana bibliotekarskega društva, mladega nad 55 let, v posebnem paket SKUPAJ SMO MOČNEJŠI: za ceno enega udeleženca se lahko dogodka udeležita dva. Letos se lahko povežete tudi preko meja svoje organizacije.

Z vsako vplačano kotizacijo prispevate 10% v Spominski sklad dr. Bruna Hartmana. Hvala vam!

KOTIZACIJA

Prva prijava (s plačano kotizacijo do 1. 9. 2017)

člani DB

s plačano članarino za leto 2017

  zaposleni študenti (redni) in

upokojenci
tri dni 210 € 90 €
en dan 90 € 35 €
Paket SKUPAJ SMO MOČNEJŠI (tri dni, dve osebi) 210 € /
drugi tri dni 290 € 120 €
en dan 120 € 50 €


Zadnja prijava (s plačano kotizacijo do 10. 9. 2017)

člani DB

s plačano članarino za leto 2017
  zaposleni študenti (redni) in

upokojenci
tri dni 290 € 120 €
en dan 150 € 50 €
Paket SKUPAJ SMO MOČNEJŠI (tri dni, dve osebi) 290 € /

drugi

tri dni 390 € 140 €
en dan 190 € 60 €

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na strokovnem dogodku po programu,
  • družbo, s katero boste lahko predebatirali marsikatero strokovno temo,
  • kosilo prvi, drugi in tretji dan,
  • pogostitev v odmorih,
  • udeležbo na dveh večernih srečanjih,
  • zbornik,
  • potrdilo o udeležbi na dogodku.

Dnevna kotizacija vključuje pogostitve in storitve za dan s plačano kotizacijo. Kotizacije so oproščeni člani pripravljalne ekipe, prvi avtorji prispevkov, vabljeni gostje ter prostovoljci za izvedbo programa.

POSTOPEK PLAČILA

Po prejemu vaše prijave boste na e-naslov prejeli predračun z navedenim rokom za plačilo. Ob prvi prijavi vas prosimo, da račun poravnate do roka za iztek prvih prijav. Po zaključku kongresa vam bomo izstavili račun na naslov, naveden na prijavnici. Za točnost podatkov na prijavnici odgovarja udeleženec dogodka.

ODPOVEDI UDELEŽBE

Svojo udeležbo na strokovnem dogodku lahko brez stroškov odpoveste do vključno 10. septembra 2017. Za odpovedi po 11. septembru 2017 zaračunamo celotno kotizacijo. 

Kot veljavna se šteje odpoved, ki jo pošljete na naslov  info@zbds-zveza.si in za katero prejmete potrdilo o prejemu. Telefonskih in osebnih sporočil o odpovedi ne bomo sprejemali. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.  V primeru, da je kotizacija že plačana, se lahko prenese na drugo osebo iz iste knjižnice oziroma organizacije. Polne kotizacije za tridnevno udeležbo ni možno porazdeliti na več udeležencev iz ustanove, in sicer za vsak dan po eno.

Za vse dodatne informacije se obrnite na mag. Špelo Zupanc (spela.zupanc@nuk.uni-lj.si, tel.: 01 5861 325)