Mednarodni mesec šolskih knjižnic

Naučite se razvozlati svoj svet
(oktober 2016)
  • Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016 [Elektronski vir] = International school library month 2016 / [izbrala in uredila Urška Bajda]. - El. knjiga. - Ljubljana : IO Sekcije šolskih knjižnic Zveze bibliotekarskih društev Slovenije, 2017.
  • Vabilo

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL-International Association of School Librarianship) tudi letos vabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic.
V slovenskem prostoru  - Sloveniji in zamejstvu - bo projekt izpeljala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Središče letošnjega gesla “Naučite se razvozlati svoj svet” opozarja na pomen šolskih knjižnic. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju učnih spretnosti in pri razvoju kritičnega mišljenja. Šolski knjižničarji sodelujejo pri poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi. Praznovanje mednarodnega meseca šolskih knjižnic pa opozarja na široko paleto dejavnosti, s katerimi knjižnice učence in starše opremljajo za življenje.

Leta 1999 so  knjižničarji začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali leta 2007, 22. oktobra. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta 2008 odbor odločil, da praznovanje prilagodi lokalnemu okolju. James Henri, predsednik IASL, je ugotovil: »Mednarodni dan šolskih knjižnic je dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. To pomeni, da knjižničarji sami lahko izberete ali dan ali teden ali celo ves mesec in ga napolnite z dejavnostmi, posvečenimi vaši knjižnici in s tem, kar šolska knjižnica pomeni šolski skupnosti.« Mednarodni mesec šolskih knjižnic omogoča pristojnim za šolske knjižnice, da izberejo dan v oktobru, ki najbolj ustreza njihovi posebni situaciji, ko lahko praznično poudarijo pomembnost šolskih knjižnic. Vse slovenske šolske knjižničarje in knjižničarke vabimo, da se pridružite in z obiskovalci knjižnic praznujete.

Vabim vas, da se pridružite skupnosti praznujočih in se za izvedbo projekta odločite.

Poročilo o izvedenih dejavnostih pošljite Urši Bajda, članica izvršnega odbora sekcije za šolske knjižnice do 10. 11. 2016.
Poročila lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: ursa.baj@gmail.com ali preko navadne pošte na naslov:
OŠ TONČKE ČEČ Trbovlje
(za Uršo Bajda),
Keršičeva c. 50
1420 TRBOVLJE