Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2020

Mednarodni mesec šolskih knjižnic  2020
"Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja"


(oktober 2020)

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL - International Association of School Librarianship) tudi letos vabi k praznovanju in promociji šolskih knjižnic. V slovenskem prostoru bo projekt že tradicionalno koordinirala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije.

Letošnje geslo "Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja" poudarja samoreflektivno - čustveno komponento pomena šolskih knjižnic posameznikom in skupnostim. Šolske knjižnice so nujno potrebne pri razvoju medosebnih kompetenc, spodbujanju k strpnosti s sprejemanjem drugačnosti in pri razvoju posameznikovega kritičnega mišljenja, šolski knjižničarji pa so pomemben člen med učencem, učitelji in starši s sodelovanjem pri medpredmetnem poučevanju, razvijanju učnih strategij, razvijanju različnih vrst pismenosti, razvijanju kritičnega mišljenja in ostalih kompetenc, ki so potrebne za delovanje v današnji družbi.

Vabimo vas, da se tudi letos pridružite praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic - ISLM 2020 z medpredmetnim vključevanjem v projekte in dejavnosti raziskovanja, vključujoč letošnje tematike. Letošnje geslo "Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja" se nanaša na izzive, ki nam jih prinaša nova realnost – življenje in sobivanje s svetovno pandemijo koronavirusa.

Vabimo vas, da uporabnike (učence in dijake) spodbudite k razmišljanju o pomenu šolskih knjižnic pri iskanju poti do zdravja in dobrega počutja. Leta 1999 so knjižničarji po vsem svetu začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali leta 2007, 22. oktobra. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta 2008 odbor odločil, da praznovanje prilagodi lokalnemu okolju. James Henri, predsednik IASL, je ugotovil: »Mednarodni dan šolskih knjižnic je dejansko prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. To pomeni, da knjižničarji sami lahko izberete ali dan ali teden ali celo ves mesec in ga napolnite z dejavnostmi, posvečenimi vaši knjižnici in s tem, kar šolska knjižnica pomeni šolski skupnosti.« Mednarodni mesec šolskih knjižnic omogoča pristojnim za šolske knjižnice, da izberejo dan v oktobru, ki najbolj ustreza njihovi posebni situaciji, ko lahko praznično poudarijo pomembnost šolskih knjižnic. Vse slovenske šolske knjižničarje in knjižničarke vabimo, da se pridružite in z obiskovalci knjižnic praznujete.

Kako? Idej vam zagotovo ne manjka, lahko pa jih izberete iz predlogov v prilogi. Morda vam bodo v pomoč tudi gesla iz preteklih let:

 • 2007 - Učenje - okrepljeno z energijo šolske knjižnice,
 • 2008 - Pismenost in učenje v tvoji šolski knjižnici,
 • 2009 - Šolske knjižnice: panorama, zgodba zgodb,
 • 2010 - Odprtost raznovrstnim izzivom – to so šolske knjižnice,
 • 2011 - Šolske knjižnice opolnomočajo učence za življenje,
 • 2012 - Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo,
 • 2013 - Šolske knjižnice: vstop v življenje,
 • 2014 - Šolske knjižnice: srce šole,
 • 2015 - Šolske knjižnice so zakon,
 • 2016 - Naučite se razvozlati svoj svet,
 • 2017 - Povezovanje skupnosti in kultur,
 • 2018 - Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico,
 • 2019 - Predstavljajmo si ...

Kdaj?

Slovenski knjižničarji lahko praznovanja pričnemo že sredi septembra s pričetkom 3. NACIONALNEGA MESECA SKUPNEGA BRANJA in dejavnosti napovejte v DOGODKOVNIKU NMSB'20, najkasneje pa prve dni oktobra ob tednu otroka. Izpostavite dogodke, ki so namenjeni skupnemu branju in s tem obogatijo temo skupne akcije v okviru TVU z naslovom Beremo skupaj – za znanje in za zabavo, kar lahko povežete z letošnjo tematiko Mednarodnega meseca šolskih knjižnic 2020:

S praznovanjem želimo slovensko javnost opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, razvijanju domišljije, treningu socialnih veščin otrok, učencev in dijakov ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja.

Poročilo ali strokovni prispevek1 o izvedenih dejavnostih pošljite Urši Bajda, predsednici Sekcije za šolske knjižnice, do 12. 12. 2020. Poročila ali strokovne prispevke lahko pošljete po elektronski pošti na naslov: sekcijasolskihknjizniczbds@gmail.com.
Tudi letos bomo izdali ePublikacijo v kateri pa bodo objavljeni le strokovni prispevki (ne poročila) in vsem sodelujočim pripravili potrdila o sodelovanju.

Srčno vabljeni, da se pridružite skupnosti praznujočih šolskih knjižnic po vsem svetu in se odločite za izvedbo projekta.