Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah

Povabilo na delovno srečanje na temo
Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah

(Ptuj, 9. maj 2019)

Na osnovi dogovora v delovni skupini domoznancev osrednjih območnih knjižnic pripravlja Knjižnica Ivana Potrča Ptuj skupaj s Sekcijo za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS 9. maja 2019 na Ptuju delovno srečanje na temo Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah.

Znano je, da v slovenskem knjižničnem sistemu še nimamo dorečene enotne bibliografske obdelave rokopisnih in zapuščinskih fondov. V praksi zato knjižnice pristopajo k različnim načinom popisov, nekatere pa niti še niso začele z obdelavo teh fondov, ker čakajo na skupne smernice.

Namen delovnega srečanja je pregled praks v knjižnicah, ki obdelujejo rokopisne in zapuščinske fonde, in pridobitev celovitejšega pregleda nad trenutnim stanjem. Predstavitvi referatov bo sledila okrogla miza, na kateri bomo razmišljali o možnostih za skupne aktivnosti v prihodnje. Ozrli se bomo tudi izven meja knjižnične stroke in razmišljali o povezovanju med strokami, zlasti med arhivi in knjižnicami, ki hranijo našo skupno pisno kulturno dediščino.

Udeležba na dogodku je za člane bibliotekarskih društev brezplačna. Za nečlane je kotizacija 20 EUR. Račun vam bo izdan po dogodku.

Več informacij dobite pri Klaudiji Sedar ali Miri Petrovič.

Dogodek je organizirala Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino pri ZBDS v sodelovanju s Knjižnico Ivana Potrča Ptuj.