Plačilo kotizacije - Posvetovanje sekcij 2018

V Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije si želimo, da se na strokovnih dogodkih širijo poznanstva, znanja, povezovanja, medgeneracijsko sodelovanje, mentorstvo in prenos izkušenj ter ustvarja širši strokovni krog posameznika, s katerim lažje uresničuje zadane naloge v delovnem okolju. Z vsako vplačano kotizacijo prispevate 10% v Spominski sklad dr. Bruna Hartmana. Hvala vam!

KOTIZACIJA

Prva prijava (s plačano kotizacijo do 4. 9. 2018)

člani DB
s plačano članarino za leto 2018

  zaposleni študenti (redni) in
upokojenci
dva dni 170 € 50 €
en dan 110 € 25 €
 
drugi dva dni 200 € 70 €
en dan 130 € 30 €

 

Zadnja prijava (s plačano kotizacijo do 11. 9. 2018)

člani DB
s plačano članarino za leto 2018
  zaposleni študenti (redni) in
upokojenci
dva dni 270 € 70 €
en dan 170 € 30 €
 

drugi

dva dni 360 € 100 €
en dan 200 € 50 €

Kotizacija vključuje:

  • udeležbo na strokovnem dogodku po programu,
  • družbo, s katero boste lahko predebatirali marsikatero strokovno temo,
  • kosilo prvi dan,
  • pogostitev v odmoru prvi in drugi dan,
  • udeležbo na večernem srečanju prvi dan,
  • potrdilo o udeležbi na dogodku.

Dnevna kotizacija vključuje pogostitve in storitve za dan s plačano kotizacijo. Kotizacije so oproščeni člani pripravljalne ekipe, prvi avtorji prispevkov in vabljeni gostje.

POSTOPEK PLAČILA
Po prejemu vaše prijave boste na e-naslov prejeli predračun z navedenim rokom za plačilo. Ob prvi prijavi vas prosimo, da račun poravnate do roka za iztek prvih prijav. Po zaključku posvetovanja vam bomo izstavili račun na naslov, naveden na prijavnici. Za točnost podatkov na prijavnici odgovarja udeleženec dogodka.

ODPOVEDI UDELEŽBE
Svojo udeležbo na strokovnem dogodku lahko brez stroškov odpoveste do vključno 12. septembra 2018. Za odpovedi po 12. septembru 2018 zaračunamo celotno kotizacijo. 
Kot veljavna se šteje odpoved, ki jo pošljete na naslov  info@zbds-zveza.si in za katero prejmete potrdilo o prejemu. Telefonskih in osebnih sporočil o odpovedi ne bomo sprejemali. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.  V primeru, da je kotizacija že plačana, se lahko prenese na drugo osebo iz iste knjižnice oziroma organizacije. Polne kotizacije za dvodnevno udeležbo ni možno porazdeliti na dva udeleženca iz ustanove, in sicer za vsak dan po eno.
Za vse dodatne informacije se obrnite na Polono Marinšek (polona.marinsek@nuk.uni-lj.si, tel.: 01 2001 160).