Strokovno posvetovanje in Festival potujočih knjižnic


ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Sekcija za potujoče knjižnice

Vabita na
Strokovno posvetovanje in Festival potujočih knjižnic
Ajdovščina, 16. maja in Vipava, 17. maja 2014

Petek, 16. maj 2014 – Ajdovščina  
Do 9.00  prihod in parkiranje bibliobusov na Lavričevem trgu   
9.00 - 10.00    sprejem in prijava udeležencev (info. točka na trgu) 
10.00  otvoritev in Festival potujočih knjižnic Slovenije 
spremljevalni program  
11.30 - 12.30 kosilo za udeležence srečanja  
      
12.30 STROKOVNI DEL
Dom krajanov, Prešernova 26, Ajdovščina
  
      
12.30 - 13.00    Tjaša Mrgole Jukič: Delo v sekciji in statistika slovenskih potujočih knjižnic   
13.00 - 13.30 mag. Matjaž Cigrovski: On-line bibliobus v sistemu COBISS
13.30 - 14.00  Karel Šavel: Primeri dobre prakse in razprava 
14.00 - 14.15  odmor 
14.15 - 14.45 Frida Biščan: Pokretna Knjižnica iz EU fondova 
14.45 - 15.00 Franko Cergol in Tjaša Mrgole Jukič:
Najstarejši in najmlajši (40 in 10 let potujoče knjižnice)  
15.00 - 15.30 Barbara Cesar: Majhni kraji – velika sreča
(40 let potujoče knjižnice v Ljubljani) 
15.30 - 16.00  Ksenija Trs: Iz preteklosti v prihodnost
(40 let potujoče knjižnice v Mariboru)
16.00 - 16.15  Sestanek vseh članov sekcije
      
Lavričeva knjižnica 
18.00  Slovesnost ob 150-letnici Lavričeve knjižnice Ajdovščina 
19.00 Večerja in druženje 
     
Sobota, 17. maj 2014 - Vipava   
Zajtrk   
9.15 odhod bibliobusov v konvoju proti Vipavi  
9.30  parkiranje in sprejem na prireditvenem prostoru v Vipavi
10.00 - 10.45  predstavitev sekcije PK in kulturni program  
11.00 - 12.30   voden ogled po Vipavi  
12.30  kosilo (Gostišče Podskala v Vipavi) in druženje
15.00  zaključek srečanja in odhod domov