Povabilo k posredovanju mnenja o spremembah Zakona o knjižničarstvu

Spoštovani,

Prosimo vas, da pregledate nov predlog sprememb Zakona o knjižničarstvu, ki v teh dneh išče podporo pri poslancih v Državnem zboru. Žal ZBDS o tem Predlogu uradno ni bil obveščen, dokler pa Predlog ni vložen v proceduro, tudi uradno ne obstaja.

V poslanski skupini SD so v minulem mandatu v zakonodajni postopek vložili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o knjižničarstvu. Predlog zaradi izteka mandata Državnega zbora ni bil obravnavan. Po mnenju poslanske skupine so se na pobudo strokovne javnosti odločili, da Predlog v nekoliko spremenjeni obliki ponovno vložijo tudi v tem mandatu. Ker ni bilo mogoče uskladiti različnih stališč strokovne in zainteresirane javnosti, je iz besedila izvzeto prvotno predvideno volontersko pripravništvo in posledično vprašanja pogojev za opravljanje bibliotekarskega izpita. Po mnenju predlagatelja so v predlogu ohranjena določila, ki omogočajo doseganje ustrezne odličnosti katalogizacije, usklajujejo Zakon o knjižničarstvu in Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti ter poenostavljajo postopek sprejemanja letnega finančnega načrta nacionalne knjižnice in informacijskega sistema.

V prilogi vam posredujemo Predlog sprememb Zakona o knjižničarstvu, za katerega ne moremo trditi, da je uradno besedilo Predloga. Informacijo obravnavajte kot »neuradno«, prosimo pa vas, da ga preberete in nam vaše stališče sporočite do ponedeljka, 19. marca 2012 na elektronski naslov info@zbds-zveza.si. Prav tako prosimo, da z informacijo seznanite vaše člane društev in člane, ki so včlanjeni v vašo sekcijo. Do naslednjega tedna pa bomo morda že vedeli, ali je Predlog prejel zadostno podporo poslancev Državnega zbora in je bil vložen v proceduro.

Prosimo vas tudi, da posredujete vaše stališče o preostalih členih Zakona o knjižničarstvu in z njim povezanih pravilnikih, uredbah in drugih aktih. Pri tem so vam lahko v pomoč prispevki predavateljev, zbrani v zborniku strokovnega posvetovanja ZBDS 2011. Vaše pisno mnenje pričakujemo do 25. aprila 2012 na elektronski naslov info@zbds.zveza.si. Verjamemo, da so spremembe gonilo razvoja in da so nujne pri uresničevanju poslanstva naše javne službe in zato želimo, da so te spremembe sprejete v strokovnem dialogu, ob tem pa se bomo potrudili, da v spremembah ne bomo videli samo negativno, ampak tudi pozitivno za razvoj naše stroke.
Lep pozdrav in prijetne priprave na pomladno poletno strokovno razpravo vam želim.

Povabilo k posredovanju mnenja o spremembah Zakona o knjižničarstvu.

Date: 
ponedeljek, Marec 19, 2012 - 06:45 to 23:45