free bootstrap theme

Kongres ZBDS 2019

Knjižnice - obvladovalke podatkov?
(Maribor, IZUM, 25. – 27. september 2019)


Poznate svoje podatke? Uporabljate podatke drugih? Se znajdete v mnoštvu vseh pravil, ki vam jih narekujejo standardi, formati in sistemi? Se zavedate moči, ki jo podatki prinašajo? Ustvarjate dobre podatke, jih je preveč, jih je premalo? Kdo jih je nazadnje uporabil za nove informacije? Jih boste čez deset let sami še znali prebrati? Obvladate svoje podatke?

Program - Kongres ZBDS 2019

Knjižnice – obvladovalke podatkov?
(Maribor, IZUM, 25.–27. september 2019)


                 Sreda, 25. september 2019

8.00 – 16.00 Registracija udeležencev
9.30 – 10.00
Otvoritev Kongresa ZBDS 2019 in pozdravni nagovori
10.00 – 11.00
Irena Sešek, Dunja Legat: Strokovna avtopoetika Čopovih nagrajenk
11.00 – 12.00 
Aljoša Bagola (vabljeno predavanje)
12.00 – 12.20  
Zlati sponzor: EBSCO
12.20 – 12.40 
Zlati sponzor: Clarivate
12.40 – 14.00
KOSILO
14.00 – 14.30
dr. Aida Slavic: Classification in the Library Linked Data environments:
opportunities and challenges (vabljeno predavanje) 

14.30 – 15.00
mag. Darija Rozman: Obvladovanje UDK
15.00 – 15.15 Sponzor: Elsevier
15.15 – 15.45 Matjaž Kragelj: Razvoj metodologije za avtomatično klasifikacijo elektronskih publikacij
v univerzalno decimalno klasifikacijo – UDK
 
15.45 – 16.00 ODMOR
16.00 – 17.00 dr. Petra Javrh: Klasični vs. digitalni svet branja – bralna pismenost odraslih.
Podatki iz raziskave Spretnosti odraslih PIAAC
(vabljeno predavanje)
17.00 – 17.30Janez Kanič: Od luknjane kartice do spletnega kataloga in od tipkanega seznama do spletnega slovarja:
pretvorbe podatkov in migracije v enem življenju bibliotekarja – digitalnega migranta 
17:30 – 18:00mag. Marijan Špoljar: Podatki in začetek strukturne spremembe 
20.00 – 23.59 Mreženje v praksi Četrtek, 26. september 2019

8.00 – 16.00
Registracija udeležencev
9.30 – 10.15 
dr. Maja Žumer: (vabljeno predavanje)
10.15 – 10.45 
mag. Gordana Mazić: Usklajevanje UNIMARC-a z RDA in LRM in možnost prenašanja novih konceptov v COMARC
10.45 – 11.15
Mihela Pauman Budanović, dr. Maja Žumer: Primerjava miselnih procesov katalogizatorjev
pri prostem opisu publikacij in pri katalogizaciji

11.15 – 11.30 ODMOR
11.30 – 12.00
dr. Ema Dornik: Zagotavljanje kakovosti COBIB.SI: kako uspešni smo?
12.00 – 12.15Sponzor
12.15 – 12.45
dr. Katarina Švab: Moč bibliografskih podatkov pri Petelinjem zajtrku
12.45 – 14.30KOSILO
14.30 – 15.00
Urška Obal, Boris Rifl: Slovenska retrospektivna bibliografija člankov 1797–1945:
snovanje bibliografije in redakcija podatkovne zbirke
15.00 – 15.45Sponzor: De Gruyter (delavnica)
15.45 – 16.15
mag. Zoran Krstulović, Janko Klasinc: Zajem, ohranjanje in dostop do spletnih publikacij
med načelom celovitosti in stvarnimi možnostmi

16.15 – 16.30ODMOR
16.30 – 17.00
Tjaša Jug, dr. Maja Žumer: Opisovanje knjig za potrebe knjižnega trga
17.00 – 17.30
Jurij Dobravec: Hibridni zapisi – stabilnost povezav in trendi na primeru 'knjige' Orgle Slovenije
17.30 – 18.00
dr. Teja Koler Povh, Maja Kuhar: Kako visokošolski knjižničarji obvladujemo izzive
odprte znanosti in kakšna so pričakovanja raziskovalcev 
 
20.00 – 23.59
Mreženje v praksi  Petek, 27. september 2019

8.00 – 10.00
Registracija udeležencev
9.30 – 10.30
Aco Prosnik (vabljeno predavanje)
10.30 – 11.00
Tanja Jurjovec, Eva Potisek, Marjetka Sluga, Damjana Vovk: Osebni podatki uporabnikov knjižnic
11.00 – 11.30 
Gregor Matevc: SUSHI, COUNTER in statistika uporabe elektronskih virov 
11.30 – 11.45 
Sponzor
11.45 – 12.15
Gregor Škrlj: Osnovnošolska knjižnica in upravljanje s podatki 
12.15 – 12.45dr. Urška Repinc, Marija Helena Logar: Projekt Erasmus+ kot priložnost za razmislek o obvladovanju podatkov 
12.45 – 13.15 Zaključek Kongresa ZBDS 2019 
13:15 – 14.30
KOSILO

Vidimo se čez..


   Prijava na kongres 


Prijava s plačano kotizacijo do 3.9.2019

SODELOVANJEZAPOSLENIŠTUDENTI (redni) in UPOKOJENCI
člani DB
(s plačano članarino za leto 2019)
tri dni270,00 €60,00 €
člani DB
(s plačano članarino za leto 2019)
en dan100,00 €30,00 €
drugitri dni300, 00 €90,00 €
drugien dan160,00 €45,00 €

Zadnja prijava (s plačano kotizacijo do 17.9.2019)

SODELOVANJEZAPOSLENIŠTUDENTI (redni) in UPOKOJENCI
člani DB
(s plačano članarino za leto 2019)
tri dni300,00 €90,00 €
člani DB
(s plačano članarino za leto 2019)
en dan160,00 €45,00 €
drugitri dni400, 00 €110,00 €
drugien dan190,00 €60,00 €

zakaj moraš biti z nami?

..#digitalne tehnologije, #knjižnični katalogi, #bibliografski podatki, #trajno ohranjanje, #avtorske pravice,..

..#izmenjava mnenj, #najnovejši trendi, #soočanje z izzivi, #dobre prakse,  #kritični pogled v ogledalo,.. 

..#razprave, #nove izkušnje in znanje, #zanimivi avtorji, #novi pogledi, #interaktivno, #skupaj, #aktualno,..

Info

  • udeležbo na strokovnem dogodku po programu,
  • pogostitev v odmorih, kosilo prvi, drugi in tretji dan,
  • udeležbo na podelitvi Kalanovih nagrad,
  • udeležbo na večernem srečanju,
  • potrdilo o udeležbi na dogodku ter
  • gradivo.
Dnevna kotizacija vključuje pogostitve in storitve za dan s plačano kotizacijo. Kotizacije so oproščeni člani pripravljalne ekipe, prvi avtorji prispevkov, vabljeni predavatelji in vabljeni gostje. Z vsako vplačano kotizacijo prispevate 10% v Spominski sklad dr. Bruna Hartmana. Hvala vam! Spremembe so stalnica dogodkov, in v tem zgodovinskem trenutku, jih bomo vključili tudi mi. Strokovni dogodek bomo posneli in fotografirali.

Po prejemu vaše prijave (prijavnica je v izdelavi), boste prejeli na e-naslov predračun z navedenim rokom za plačilo. Ob prvi prijavi vas prosimo, da račun poravnate do roka za iztek prvih prijav. Po zaključku kongresa vam bomo izstavili račun na naslov, naveden na prijavnici. Za točnost podatkov na prijavnici odgovarja udeleženec dogodka.

Svojo udeležbo na strokovnem dogodku lahko brez stroškov odpoveste do vključno 17. septembra 2019. Za odpovedi po 18. septembru 2019 zaračunamo celotno kotizacijo.

Kot veljavna se šteje odpoved, ki jo pošljete na naslov info@zbds-zveza.si in za katero prejmete potrdilo o prejemu. Telefonskih in osebnih sporočil o odpovedi ne bomo sprejemali. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. V primeru, da je kotizacija že plačana, se lahko prenese na drugo osebo iz iste knjižnice oziroma organizacije. Polne kotizacije za dvodnevno udeležbo ni možno porazdeliti na dva udeleženca iz ustanove, in sicer za vsak dan po eno.  

Dogodek za vas pripravljajo:

programski odbor: mag. Zoran Krstulovič, Tomaž Bešter, dr. Ema Dornik, mag. Dunja Legat, Nataša Knap, mag. Gordana Mazić, Matjaž Kragelj, dr. Jan Pisanski, Damjana Vovk.
organizacijski odbor: dr. Sabina Fras Popović, Irena Sešek, Katja Bevk, mag. Davor Bračko, Žiga Cerkvenik, Polona Marinšek, Sandra Kurnik Zupanič, Urška Plaznik.


Oddajte prispevek

povej naprej!

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije