bootstrap templates

Kongres ZBDS 2019

Knjižnice - obvladovalke podatkov?
(Maribor, IZUM, 25. – 27. september 2019)


Poznate svoje podatke? Uporabljate podatke drugih? Se znajdete v mnoštvu vseh pravil, ki vam jih narekujejo standardi, formati in sistemi? Se zavedate moči, ki jo podatki prinašajo? Ustvarjate dobre podatke, jih je preveč, jih je premalo? Kdo jih je nazadnje uporabil za nove informacije? Jih boste čez deset let sami še znali prebrati? Obvladate svoje podatke?

Program - Kongres ZBDS 2019

Knjižnice – obvladovalke podatkov?
(Maribor, IZUM, 25.–27. september 2019)


                 Sreda, 25. september 2019

8.00 – 16.00 Registracija udeležencev
9.30 – 10.00
Otvoritev Kongresa ZBDS 2019 in pozdravni nagovori
10.00 – 11.00
Irena Sešek, Dunja Legat: Strokovna avtopoetika Čopovih nagrajenk
11.00 – 12.00 
Aljoša Bagola (vabljeno predavanje)
12.00 – 12.20  
Pavel Synek: How to upgrade to Online Library 2.0 (EBSCO) (izvleček slo, abstract)
12.20 – 12.40 
Josef Jílek: Enrich Slovenian research providing full Web of Science content (Clarivate) (izvleček slo, abstract)
12.40 – 14.00
KOSILO

moderira mag. Dunja Legat
14.00 – 14.30 dr. Aida Slavić: Classification in Library Linked Data Environment:
Opportunities and Challenges
(vabljeno predavanje) (izvleček slo, abstract)
14.30 – 15.00 mag. Darija Rozman: Obvladovanje UDK (izvleček)
15.00 – 15.15 Kryszczuk, Katarzyna: Challenges in research data management (Elsevier) (izvleček slo, abstract)
15.15 – 15.45 Matjaž Kragelj: Razvoj metodologije za avtomatično klasifikacijo elektronskih publikacij
v univerzalno decimalno klasifikacijo – UDK
(izvleček)
15.45 – 16.15 ODMOR
moderira Damjana vovk
16.15 – 16.45 dr. Petra Javrh: Klasični vs. digitalni svet branja – bralna pismenost odraslih.
Podatki iz raziskave Spretnosti odraslih PIAAC
(vabljeno predavanje) (izvleček)
16.45 – 17.15Ivan Kanič: Od luknjane kartice do spletnega kataloga in od tipkanega seznama do spletnega slovarja:
pretvorbe podatkov in migracije v enem življenju bibliotekarja – digitalnega migranta
(izvleček)
17:15 – 17:45mag. Marijan Špoljar: Podatki in začetek strukturne spremembe (izvleček)
17:45 – 18:00 Katja Bevk, mag. Špela Zupanc: Cilji trajnostnega razvoja
20:00 – 23:59 Mreženje v praksiČetrtek, 26. september 2019

8.00 – 16.00
Registracija udeležencev
moderira mag. Zoran Krstulović
9.00 – 9.45 
dr. Maja Žumer: IFLA Library Reference Model: kje smo in kam gremo? (vabljeno predavanje)
9.45 – 10.15 
mag. Gordana Mazić: Usklajevanje UNIMARC-a z RDA in LRM in možnost prenašanja novih konceptov v COMARC (izvleček)
10.15 – 10.45 
Mihela Pauman Budanović, dr. Maja Žumer: Primerjava miselnih procesov katalogizatorjev
pri prostem opisu publikacij in pri katalogizaciji
(izvleček)
10.45 – 11.15 ODMOR
moderira mag. Gordana Mazić
11.15 – 11.45
dr. Ema Dornik: Zagotavljanje kakovosti COBIB.SI: kako uspešni smo? (izvleček)
11.45 – 12.00Urška Bonin, Urška Orešnik: Poročila s konferenc – IFLA
12.00 – 12.15Katja Bevk, Saša Vidmar: Poročila s konferenc – ALA
12.15 – 12.45
dr. Katarina Švab: Moč bibliografskih podatkov pri Petelinjem zajtrku (izvleček)
12.45 – 14.15KOSILO
moderira Matjaž Kragelj
14.15 – 14.45
Urška Obal, Boris Rifl: Slovenska retrospektivna bibliografija člankov 1797–1945:
snovanje bibliografije in redakcija podatkovne zbirke
(izvleček)
14.45 – 15.30Jacek Lewinson: De Gruyter Evidence Based Acquisition – Freedom for Libraries (delavnica)
(De Gruyter) (izvleček slo, abstract)
15.30 – 16.00
mag. Zoran Krstulović, Janko Klasinc: Zajem, ohranjanje in dostop do spletnih publikacij
med načelom celovitosti in stvarnimi možnostmi
(izvleček)
16.00 – 16.30ODMOR
moderira Nataša Knap
16.30 – 17.00
dr. Tjaša Jug, dr. Maja Žumer: Opisovanje knjig za potrebe knjižnega trga (izvleček)
17.00 – 17.30
Jurij Dobravec: Hibridni zapisi – stabilnost povezav in trendi na primeru 'knjige' Orgle Slovenije (izvleček)
17.30 – 18.00
dr. Teja Koler Povh, Maja Kuhar: Kako visokošolski knjižničarji obvladujemo izzive odprte znanosti
in kakšna so pričakovanja raziskovalcev
(izvleček)Petek, 27. september 2019

8.00 – 10.00
Registracija udeležencev
moderira dr. Ema Dornik
9.00 – 9.45 
mag. Aco Prosnik (vabljeno predavanje)
9.45 – 10.15 
Tanja Jurjovec, Eva Potisek, Marjetka Sluga, Damjana Vovk: Osebni podatki uporabnikov knjižnic (izvleček)
10.15 – 10.45 
Gregor Matevc: SUSHI, COUNTER in statistika uporabe elektronskih virov (izvleček)
10.45 – 11.00 
Barbara Kavčič: Poročila s konferenc – LIBER
11.00 – 11.15 
Eva Czegledi: Constructing library resources for the real-world needs of faculty and students (Proquest)
(izvleček slo, abstract)
11.15 – 11.45 
ODMOR 
moderira Tomaž Bešter
11.45 – 12.00Barbara Cesar: Poročila s konferenc – Next Library
12.00 – 12.30Gregor Škrlj: Osnovnošolska knjižnica in upravljanje s podatki (izvleček)
12.30 – 13.00dr. Urška Repinc, Marija Helena Logar: Projekt Erasmus+ kot priložnost za razmislek o obvladovanju podatkov (izvleček)
13.00 – 13.15Ksenija Medved: Poročila s konferenc – Konferenca KNOTS:
Vrednotenje virov: evalvacija mednarodnega srečanja »KNOTS« v Španiji
13.15 – 13.30Zaključek Kongresa ZBDS 2019 
13.30 – 14.30KOSILO

Vidimo se čez..


   Prijava na kongres 


Prijava s plačano kotizacijo do 3.9.2019

SODELOVANJEZAPOSLENIŠTUDENTI (redni) in UPOKOJENCI
člani DB
(s plačano članarino za leto 2019)
tri dni270,00 €60,00 €
člani DB
(s plačano članarino za leto 2019)
en dan100,00 €30,00 €
drugitri dni300, 00 €90,00 €
drugien dan160,00 €45,00 €

Zadnja prijava (s plačano kotizacijo do 17.9.2019)

SODELOVANJEZAPOSLENIŠTUDENTI (redni) in UPOKOJENCI
člani DB
(s plačano članarino za leto 2019)
tri dni300,00 €90,00 €
člani DB
(s plačano članarino za leto 2019)
en dan160,00 €45,00 €
drugitri dni400, 00 €110,00 €
drugien dan190,00 €60,00 €

zakaj moraš biti z nami?

..#digitalne tehnologije, #knjižnični katalogi, #bibliografski podatki, #trajno ohranjanje, #avtorske pravice,..

..#izmenjava mnenj, #najnovejši trendi, #soočanje z izzivi, #dobre prakse,  #kritični pogled v ogledalo,.. 

..#razprave, #nove izkušnje in znanje, #zanimivi avtorji, #novi pogledi, #interaktivno, #skupaj, #aktualno,..

Info

  • udeležbo na strokovnem dogodku po programu,
  • pogostitev v odmorih, kosilo prvi, drugi in tretji dan,
  • udeležbo na podelitvi Kalanovih nagrad,
  • udeležbo na večernem srečanju,
  • potrdilo o udeležbi na dogodku ter
  • gradivo.
Dnevna kotizacija vključuje pogostitve in storitve za dan s plačano kotizacijo. Kotizacije so oproščeni člani pripravljalne ekipe, prvi avtorji prispevkov, vabljeni predavatelji in vabljeni gostje. Z vsako vplačano kotizacijo prispevate 10% v Spominski sklad dr. Bruna Hartmana. Hvala vam! Spremembe so stalnica dogodkov, in v tem zgodovinskem trenutku, jih bomo vključili tudi mi. Strokovni dogodek bomo posneli in fotografirali.

Po prejemu vaše prijave (prijavnica je v izdelavi), boste prejeli na e-naslov predračun z navedenim rokom za plačilo. Ob prvi prijavi vas prosimo, da račun poravnate do roka za iztek prvih prijav. Po zaključku kongresa vam bomo izstavili račun na naslov, naveden na prijavnici. Za točnost podatkov na prijavnici odgovarja udeleženec dogodka.

Svojo udeležbo na strokovnem dogodku lahko brez stroškov odpoveste do vključno 17. septembra 2019. Za odpovedi po 18. septembru 2019 zaračunamo celotno kotizacijo.

Kot veljavna se šteje odpoved, ki jo pošljete na naslov info@zbds-zveza.si in za katero prejmete potrdilo o prejemu. Telefonskih in osebnih sporočil o odpovedi ne bomo sprejemali. Zahvaljujemo se vam za razumevanje. V primeru, da je kotizacija že plačana, se lahko prenese na drugo osebo iz iste knjižnice oziroma organizacije. Polne kotizacije za dvodnevno udeležbo ni možno porazdeliti na dva udeleženca iz ustanove, in sicer za vsak dan po eno.  

Dogodek za vas pripravljajo:

programski odbor: mag. Zoran Krstulovič, Tomaž Bešter, dr. Ema Dornik, mag. Dunja Legat, Nataša Knap, mag. Gordana Mazić, Matjaž Kragelj, dr. Jan Pisanski, Damjana Vovk.
organizacijski odbor: dr. Sabina Fras Popović, Irena Sešek, Katja Bevk, mag. Davor Bračko, Žiga Cerkvenik, Polona Marinšek, Sandra Kurnik Zupanič, Urška Plaznik.

 

povej naprej!

© Zveza bibliotekarskih društev Slovenije