Kongres ZBDS 2015 - program

 KONGRES ZBDS 2015 
 »Upravljanje znanja v knjižnicah«  
 
 (21. - 23. september 2015, Maribor, Hotel City)

Ponedeljek, 21. september 2015
                                                                                                                    

8.00 – 16.00 Registracija udeležencev
9.00 – 9.30 Otvoritev Kongresa ZBDS in pozdravni nagovori
9.30 – 10.30 The evolving roles of libraries in the digital age = Spreminjajoče se vloge knjižnice v digitalni dobi, Sinikka Sipilä, IFLA (izvleček, predstavitev)
10.30 – 11.00 Podobe moje knjižnice, Simona Resman, Mesta knjižnica Ljubljana, Čopova nagrajenka (izvleček, predstavitev)
11.00 –11.30 Preoblikovanje ali preobrazba knjižnice? Dileme digitalne dobe, mag. Zoran Krstulović, Narodna in univerzitetna knjižnica, Čopov nagrajenec (izvleček)
11.30 – 12.00 ODMOR
12.00 –12.30 Ali lahko znanje ukalupimo?, Davor Šoštarič, IZUM (izvleček, predstavitev)
12.30 – 14.00 Umetnost sobivanja v znanju, mag. Aco Prosnik, ambasador Mariborske knjižnice
14.00 – 15.00 KOSILO
15.00 – 15.30 Prilagajanje procesov v visokošolskih knjižnicah za učinkovit pretok znanja: primer UKM, dr. Zdenka Petermanec, Univerzitetna knjižnica Maribor (izvleček, predstavitev)
15.30 – 16.00 EBSCO Discovery Service - Next Level of Scientific Research & Library Success = EBSCO Discovery Service – višja stopnja znanstvenega raziskovanja & uspeh knjižnic, Jan Luprich, Claus Wolf, EBSCO (izvleček, predstavitev)
16.00 – 16.30 Upravljane znanja pri znanstvenem publiciranju in uporabi znanstvene literature na primorski univerzi,  mag. Petruša Miholič, UP Univerzitetna knjižnica, dr. Primož Južnič, Filozofska fakulteta UL (izvleček, predstavitev)
16.30 – 17.00 Impact, Interest, Context – the latest evolutions of Web of Science = Vpliv, interes, kontekst – najnovejši razvoj Web of Science, Herciu Iulian, Thomson Reuters (izvleček), predstavitev)
17.00 – 17.30 Informacijsko opismenjevanje dijakov v splošni knjižnici, Sandra Jesenek, Mariborska knjižnica in dr. Polona Vilar, Filozofska fakulteta UL (izvleček, predstavitev)
20.00 – 23.59 Sprejem udeležencev in pogostitevTorek, 22. september 2015
                                                                                                                            

8.00 – 16.00 Registracija udeležencev
9.00 – 10.00 Advocacy Success @ your library = Uspeh zagovorništva @ vaši knjižnici, Michael Dowling, American Library Association (izvleček, predstavitev)
10.00 – 10.30 Razvoj sistema sofinanciranja ARRS mednarodne literature in baze podatkov, dr. Primož Južnič, Filozofska fakulteta UL, Marica Žvar; ARRS (izvleček, predstavitev)
10.30 – 11.00 Znanje brez meja, mag. Karmen Štular Sotošek, Narodna in univerzitetna knjižnica (izvleček, predstavitev)
11.00 – 11.30 ODMOR
11.30 – 12.00 Upravljanje znanjem u knjižnicama, Davorka Bastić, Knjižnice grada Zagreba (izvleček, predstavitev)
12.00 – 12.30 Public library and lifelong learning, Jasmina Ninkov, Biblioteka grada Beograda (izvleček, predstavitev)
12.30 – 13.00 Upravljanje znanja v podjetju – izzivi in priložnosti za knjižničarje, mag. Angela Čuk, KRKA (predstavitev)
13.00 – 14.00 KOSILO
14.00 – 15.30 Razprostrimo krila - tehnike in orodja za upravljanje in izmenjavo znanja, dr. Danijela Brečko, Planet GV (predstavitev)
15.30 – 16.00 Oxford Islamic Studies Online = Zbirka Oxford Islamic Studies Online, Julita Madzio , Oxford University Press (izvleček)
16.00 – 16.30 ODMOR
16.30 – 17.00 Raziskovanje knjižničnega kataloga na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo:  
2001-2015
, dr. Alenka Šauperl in dr. Marija Petek, Filozofska fakulteta UL (izvleček, predstavitev)
17.00 – 17.30 Branje slovenskega leposlovja v izbranih enotah Mestne knjižnice Ljubljana, Katja Šikonja in dr. Marija Petek (izvleček, predstavitev)


19.30 – 21.00 Podelitev nagrad Kalanovega sklada in glasbeni koncert – Stolnica sv. Janeza KrstnikaSreda, 23. september 2015
                    

8.00 – 10.00 Registracija udeležencev
9.00 – 10.30 Znanje je potencial - vedenje je orodje, dr. Aleksander Zadel, INŠTITUT C. A. R. (izvleček)
10.30 – 11.00 ODMOR
11.00 – 11.30 Od spletnega mesta do povezanih knjižničnih informacijskih sistemov. 10 let Digitalne knjižnice Slovenije – dLib.si, mag. Zoran Krstulović in Matjaž Kragelj, Narodna in univerzitetna knjižnica (izvleček, predstavitev)
11.30 – 12.00 Knjižničarji v svetu: čez planke nad zaplankanost, Katja Bevk, Knjižnica A. T. Linharta Radovljica in Breda Karun, Zavod Jara (izvleček, predstavitev)
12.00 – 13.30 KOSILO ob zaključku Kongresa ZBDS


Program se bo še spreminjal in dopolnjeval.