SKUPAJ SMO MOČNEJŠI - program in nastanitev

Posvetovanje sekcij Zveze bibliotekarskih društev Slovenije
18. – 19. september 2014, Thermana, Laško

SKUPAJ SMO MOČNEJŠI: POVEZOVANJE, SODELOVANJE IN ETIČNO DELOVANJE


Sreda, 17. september 2014 

Rdeča dvorana
17.00 Seja programskega in organizacijskega odbora in srečanje prostovoljcev


Četrtek, 18. september 2014

Preddverje
8.00 - 9.30 Registracija udeležencev, predavateljev, gostov


Velika dvorana  
9.30 – 11.30 Otvoritev posvetovanja sekcij pri zvezi bibliotekarskih društev Slovenije
11.30 – 12.00 Odmor
12.00 – 14.30 dr. Edward de Bono: Creative and collaborative thinking
Stojan Zorzenone: Etično sodelovanje – uspešno delovanje (izvleček)
Stephan Buettgen: „PlumX: a New Era of Research Metrics for Scholarly Research“ (izvleček)
Julita Madzio: How to publish an article with Oxford University Press?
14.30 – 15.30 Kosilo (Restavracija)
Rdeča dvorana
15.30 – 18.45   
Etično sodelovanje – uspešno delovanje
(program pripravila Sekcija za splošne knjižnice; moderatorki Maja Vunšek in Urška Lobnikar Paunović)
15.30 – 16.00 Jaka Kosmač (Komisija za preprečevanje korupcije): Integriteta in korupcija
16.00 – 16.30 Tomaž Bešter (Narodna in univerzitetna knjižnica): Etika v knjižnici 2.014: tematizacija etike v sodobni knjižnici (izvleček, predstavitev)
16.30 – 17.00 Simona Resman in mag. Aleš Klemen (Mestna knjižnica Ljubljana): Od profesionalne etike do zadovoljnega uporabnika (izvleček)
17.00 – 17.15 Odmor
17.15-17.45 Danijela Brečko (Planet GV): Energijo organizacije ustvarjamo s sodelovanjem (izvleček)
17.45-18.15 Vesna Horžen (Združenje splošnih knjižnic): Vodenje knjižnic in etika: etika vodenja med Scilo in Karibdo pričakovanj politike in kolektiva (izvleček)
18.15-18.45 Andrej Kotnik (Matična knjižnica Kamnik): Etični vidiki spremljanja zadovoljstva zaposlenih (izvleček, predstavitev)
Zelena dvorana
15.30 – 19.15   
Gradimo podobo knjižničarja, knjižnice in organizacije
(program pripravila Sekcija za specialne knjižnice; moderatorka Maja Vavtar) 
15.30 – 16.00 Janja Rebolj (Muzej in galerije mesta Ljubljane): Pobarvajmo naše odnose (s Teorijo zavedanja odnosov) (izvleček)
16.00 – 16.30 mag. Sergej Lah (IZUM): Družbeni mediji – izziv za knjižnice (izvleček)
16.30 – 17.00 Tinka H. Selič (Narodni muzej Slovenije): Promocija kulturnih ustanov (izvleček)


17.00 – 17.15 Odmor
17.15 – 17.45 Boža Janžekovič (Univerzitetna knjižnica Maribor): Vključitev znanstvenih novosti v knjižnične storitve - primer biodiverzitete (izvleček, predstavitev)
17.45 – 18.15 Silvester Videtič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Medknjižnična izposoja v digitalnem okolju (izvleček)
18.15 – 18.45 Peter Čerče (UP, Znanstveno-raziskovalno središče): MBP – »Mi Boš Pomagal?!«: vključevanje revij v mednarodne bibliografske baze podatkov in kako se to tiče knjižnic (izvleček)
18.45 – 19.15 mag. Janez Jug (Osrednja družboslovna knjižnica Jožeta Goričarja): Bibliografije raziskovalcev in vrednotenje raziskovalne uspešnosti (izvleček, predstavitev)
Oranžna dvorana
15:30 - 17:00
S šolsko knjižnico opismenjeni v svet  
(program pripravila Sekcija za šolske knjižnice in Sekcije za mladinsko knjižničarstvo; moderatorka Urška Bajda)
15.30 – 16.00 Nevenka Poteko (Šolski center Celje): Pišem jaz, pišeš ti, beremo vsi (izvleček, predstavitev)
16.00 – 16.30 Gregor Škrlj (Osnovna šola Prule): Delovni izzivi osnovnošolskega knjižničarja (izvleček)
16:30 - 17:00 Mirjam Klavž Dolinar (Osnovna šola bratov Polančič), Maja Logar (Mariborska knjižnica), Patricija Remšak (Univerzitetna knjižnica Maribor): Mariborske knjižnice – vodič osnovnošolcu skozi 850 let Maribora (izvleček, predstavitev)
17.00 – 17.15 Odmor
Oranžna dvorana
17.15 – 18.45   
Sive lise v mreži potujočih knjižnic
(program pripravila Sekcija za potujoče knjižnice; moderatorka Tjaša Mrgole Jukič)       
17.15 – 17.45 mag. Gorazd Vodeb (Narodna in univerzitetna knjižnica): Sive lise ali kakšna je dostopnost do slovenskih knjižnic (izvleček)
17.45 – 18.15 Iva Pezer (Gradska knjižnica i čitaonica Vinkovci): Stanje i vizija razvoja bibliobusnih službi Republike Hrvatske (izvleček)
18.15 – 18.45 Razprava
Modra dvorana
15.30 – 18.45
Visokošolske knjižnice kot fizični prostor
(program sekcije za visokošolske knjižnice; moderatorka Nataša Knap)
15.30 – 15.45 Darko Majcenović (Centralna medicinska knjižnica), Kristina Pritekelj (UL, Osrednja humanistična knjižnica FF): Prostor visokošolskih knjižnic v številkah od leta 1997 do 2012 (izvleček)
16.00 – 16.30 Irena Kordež (UL, Pravna fakulteta): Knjižnica - srce fakultete (izvleček)
16.30 – 17.00 dr. Silva Novljan: Prostor za znanje: spremenjene potrebe uporabnikov zahtevajo prenovo knjižničnega prostora (izvleček, predstavitev)
17.00 – 17.15 Odmor
17.30 – 17.45 doc. dr. Lovenjak Milan, red. prof. dr. Primož Južnič (UL, Filozofska fakulteta): Prostori osrednje humanistične knjižnice filozofske fakultete nekoč, danes in jutri? (izvleček)
17.45 – 18.15 dr. sc. Vesna Špac (Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu): Novo ruho hrvatskih knjižnica u zadnjih dvadeset godina  (izvleček)
18.15 – 18.45 Miha Fištravec (Filozofska fukulteta UL, študent), Martina Petan (Ekonomska fakulteta UL, Centralna ekonomska knjižnica), Urška Plaznik (Filozofska fukulteta UL, študent): Prostori visokošolskih knjižnic v tujini (izvleček, predstavitev)

15.30-18.00
20.00 – 23.59
Domoznanski sprehod (Laško, Knjižnica Laško)
Mreženje v praksi in večerja – IV. del
pozdravni nagovor Tanja Fajon, evropska poslanka

Petek, 19. september 2014

Preddverje 
8.00 - 9.30 Registracija udeležencev, predavateljev, gostov

 
Velika dvorana    
9.00 – 11.00   
9.00 – 9.30 Damjana Pondelek (Urednica, odnosi z javnostmi): Krepitev ugleda knjižnic in knjižničarjev in odziv v posebej zaostrenih situacijah (izvleček)
9.30 – 10.00 Damijana Vovk, dr. Melita Ambrožič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Kako uporabniki dojemajo ekonomsko vrednost knjižnice? (izvleček)
10.00 – 10.30 Cirila Pekica (Knjižnica Kočevje), dr. Vladimir Prebilič (Občina Kočevja), red. prof. dr. Primož Južnič (UL, Filozofska fakulteta): "Diplomski večeri", ali kako lahko splošne knjižnice prispevajo k promociji znanosti in znanstveni kulturi (izvleček)
10.30 – 11.00 Lucie Vavříková: Elsevier’s Support to the Slovenian Research Community (izvleček)
Mag. Branka Kerec, Irena Sešek, Tjaša Mrgole Jukič: Kako narediti močno še močnejšo: predstavitev predkonference IFLA in Lyonske deklaracije (izvleček, predstavitev)
11.00 – 11.30 Odmor
Rdeča dvorana   
11.30 – 13.30
Etično sodelovanje - uspešno delovanje
(program pripravila Sekcija za splošne knjižnice; moderatorka mag. Ana Pernat)
11.30 – 11.50 dr. Verena Perko (Gorenjski muzej Kranj, UL, Oddelek za arheologijo): Sodelovanje kulturnih ustanov: nadloga ali stvar profesionalne etike (izvleček)
11.50 – 12.10 Andreja Videc (Osrednja knjižnica Celje) in red. prof. dr. Primož Južnič (UL, Filozofska fakulteta): Mreža partnerstev - temelj za uspešen razvoj splošnih knjižnic (izvleček)
12.10 – 12.30 Martina Dragija Ivanović (Sveučilište u Zadru, Odjel za informacijske znanosti): Mogućnosti suradnje zajednice i knjižnice u ruralnim sredinama (izvleček, predstavitev)
12.30 – 12.50 mag. Breda Podbrežnik Vukmir (Matična knjižnica Kamnik): Isti cilji in različne poti: sodelovanje splošnih in šolskih knjižnic (izvleček)
12.50 – 13.10 Marta Strahinić (Ljudska knjižnica Metlika): Knjižnica – srce lokalnega okolja (izvleček)
13.10 – 13.30 mag. Peter Štoka, Laura Chersicola (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper): Partnerska sodelovanja koprske knjižnice, otipljiva in virtualna »zgodba« njene specifičnosti in delovanja (izvleček)
Zelena dvorana   
11.30 – 13.30   
Gradimo podobo knjižničarja, knjižnice in organizacije
(program pripravila Sekcija za specialne knjižnice; moderator Igor Zemljič)
11.30 – 11.50 dr. Luka Šušteršič (Institut Jožef Stefan): Obraz nevidne knjižnice (izvleček)
11.50 – 12.10 Bojan Macan (Inštitut Ruđer Bošković): Specijalne knjižnice današnjice - trebamo li (r)evoluciju? (izvleček)
12.10 – 12.30 mag. Alisa Martek (Hrvatski državni arhiv), Nada Avakumović (Končar – Institut za elektrotehniku): Specijalne knjižnice u hrvatskoj i njihov položaj unutar matičnih ustanova (izvleček)
12.30 – 12.50 dr. Alenka Kavčič - Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica): Knjižnice v Obzorju 2020 (izvleček)
12.50 – 13.10 Mojca Dolgan - Petrič (Narodna in univerzitetna knjižnica): Finančne vzpodbude Evropske unije na področjih izobraževanja, kulture in kohezijske politike (izvleček, predstavitev)
Modra dvorana  
11.30 – 13.30  
Visokošolske knjižnice
(program pripravila Sekcija za visokošolske knjižnice; moderatorka Irena Sešek)
11.30 – 11.50 dr. Nenad Čuš Babič (Univerza v Mariboru): Razvoj izobraževanja skozi informacijske tehnologije in vloga visokošolske knjižnice (izvleček)
11.50 – 12.10 Nataša Godec (Fakulteta za družbene vede): Po meri uporabnikov ODKJG: integrirano poučevanje informacijske pismenosti z uporabo spletne učilnice (izvleček, predstavitev)
12.10 – 12.30 Borut Kirar in Nataša Godec (Fakulteta za družbene vede): Obogatena resničnost za uporabnike ODK JG (izvleček, predstavitev)
12.30 – 12.50 Sandra Kurnik Zupanič (Univerzitetna knjižnica Maribor): Status visokošolskih knjižničarjev – ponovno (izvleček, predstavitev)
Oranžna dvorana  
11.30 – 13.30    
Domoznanstvo – blagovna znamka knjižnice in knjižničarjev strokovni izziv
(program pripravila Sekcija za domoznanstvo; moderatorka mag. Teja Zorko)
11.30 – 12.00 Srečko Maček (Osrednja knjižnica Celje): Skrito naj postane odkrito: primeri dobrih praks promocije domoznanskih e-vsebin na Celjskem (izvleček, predstavitev)
12.00 – 12.30 Mira Petrovič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj): Problematika kadrov v domoznanski dejavnosti (izvleček)
12.30 – 13.00 Razprava
Velika dvorana   
13.30 – 14.00 Zaključek in podelitev potrdil o udeležbi
14.30 – 15.30 Kosilo za udeležence
  
Drobni tisk:
* Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.
** Članska izkaznica naj pride na posvetovanje skupaj z vami.
*** Pogoj za predstavitev referata je v roku oddan izvleček.
****  Predavanja v tujih jezikih ne bodo prevajana.
*****  Dogodek bomo fotografirali, prav tako bomo vodili evidenco prisotnosti na predavanjih.
****** Presenečenja naj vas presenetijo.