Status, položaj in perspektive visokošolskih in specialnih knjižnic

30. septembra 2005 v Ljubljani


SEKCIJA ZA VISOKOŠOLSKE KNJIŽNICE
SEKCIJA ZA SPECIALNE KNJIŽNICE

Drage kolegice in kolegi!

Status visokošolskih in specialnih knjižnic in knjižničarjev je že več kot desetletje aktualna tema v slovenskih strokovnih krogih, saj teh problemov doslej ni bilo mogoče zadovoljivo urediti. Nova uredba o financiranju visokošolskih zavodov in zakon o sistemu plač v javnem sektorju bosta imela dolgoročne posledice na delovanje in kadrovanje knjižnic. Zato Sekciji za visokošolske in specialne knjižnice ZBDS organizirata delavnico, na kateri bomo z različnih vidikov osvetli sedanji položaj visokošolskih in specialnih knjižnic in knjižničarjev ter sprejeli usmeritve za izboljšanje položaja.

Dogajanje bo potekalo 30. septembra 2005 na Medicinski fakulteti (na lokaciji nove Medicinske fakultete poleg Kliničnega centra).

Predstavili bomo zakonodajo na tem področju, razvrstitve v plačne razrede, možnosti napredovanja in izobraževanja, zadovoljstvo na delovnem mestu ter vlogo sindikatov. Udeležence bomo seznanili z rezultati ankete o plačah in napredovanju zaposlenih v visokošolskih in specialnih knjižnicah, ki je potekala v poletnih mesecih. Na okrogli mizi pa bodo na vaša vprašanja odgovarjali gostje s pristojnih ministrstev, Univerze v Ljubljani in sindikatov.Vabimo vas, da se delavnice udeležite v čim večjem številu. To bo priložnost, da skupaj ugotovimo, kateri problemi so najbolj pereči za zaposlene v visokošolskih in specialnih knjižnicah, dobimo odgovore na vprašanja, ki nas žulijo že dlje časa ter slišimo koristne predloge, kaj lahko sami storimo za izboljšanje položaja.

Anamarija Rožić
predsednica programskega odbora delavnice
Kristina Hacin-Ludvik
predsednica organizacijskega odbora delavnice

PROGRAM
Accessibility