UPORABNIK V KONTEKSTU SPREMEMB
(21.–23. september 2021, v spletnem okolju)


Uporabniki so v središču vseh dejavnosti, ki jih izvajamo knjižnice. Kako slediti njihovim spreminjajočim se potrebam, slediti spremembam družbe, jih predvideti in pravočasno prilagoditi obstoječe oziroma razviti nove storitve? Preteklo leto je močno zaznamovalo delo knjižnic in pokazalo njihove močne in šibke točke. Ali res postavljamo uporabnika v svoje središče? Je naše delo in delovanje njemu v korist? Je skupnost naše mesto ali smo mi skupnost? Jo sploh poznamo?

Vsa ta vprašanja in še mnoga druga si bomo zastavljali in na nekatera odgovorili na letošnjem Posvetovanju Sekcij ZBDS z naslovom »Uporabnik v kontekstu sprememb«.

Posvetovanje bo potekalo v spletnem okolju, z uporabo aplikacije Zoom. Za spremljanje dogodka ne potrebujete kamere ali mikrofona. Udeležba na srečanju je brezplačna, obvezna pa je registracija.
Vabljeni, da se nam pridružite in zastavite vprašanja ter prispevate k iskanju odgovorov.

Programski odbor Posvetovanja sekcij ZBDS.

Program posvetovanja sekcij ZBDS 2021

Uporabnik v kontekstu sprememb
(21.–23. september 2021, na Zoom)


program v .pdf 


21. september 2021

9.00 – 9.30
Otvoritev, pozdravni nagovori
dr. Sabina Fras Popović, predsednica ZBDS 2017-2021
Damjana Vovk, predsednica ZBDS 2021-2025
9.30 – 10.10
Plenarni predavanji Čopovih nagrajenk 2019
dr. Jerneja Ferlež (Univerzitetna knjižnica Maribor): Knjižnice in skupnosti, knjižnice kot skupnosti
Luana Malec (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper): Družbena odgovornost: vnovič in zopet in znova
ODMOR
10.25 – 11.30  
Andreja Urbanec (Osnovna šola Orehek), Katarina Jesih Šterbenc (Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana)
in mag. Urša Bajda (Osnovna šola Tončke Čeč): Delovanje šolskih knjižnic v času razglašene epidemije
mag. Lea Felicijan (Medobčinska splošna knjižnica Žalec): Uresničevanje knjižničnih vlog v lokalni splošni knjižnici
Milica Matijević (Biblioteka "Dimitrije Tucović", Lazarevac): Zagotoviti najboljše storitve za mlade
Urška Bonin (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper), Lea Hedl (Mariborska knjižnica), Maja Kenda (Mestna knjižnica Kranj) in
Lavra Tinta (Mestna knjižnica Ljubljana): Profil mladinskega knjižničarja: analiza rezultatov ankete
ODMOR
12:00 – 13:00Mateja Lesar (Mestna knjižnica Ljubljana): Prilagajanje izobraževalnega programa splošne knjižnice na podlagi ugotavljanja
potreb uporabnikov
Enikő Tóth Szász (CLARIVATE): Bring your publication analysis to the next level with intelligent metrics
Anja Rebolj (Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto): Izvajanje knjižnične dejavnosti ter delo in počutje zaposlenih v slovenskih
splošnih knjižnicah v luči epidemije covid-19
ODMOR
13.20 – 15.00 Rok Dežman in Anja Frković Tršan (Mestna knjižnica Ljubljana): Mladi in starejši v Mestni knjižnici Ljubljana – smernice in praksa
Eva Czegledi (PROQUEST): ProQuest’s Support of Distant Learning at libraries in times of pandemics and after
Maja Vunšek in Maja Lesar (Mestna knjižnica Kranj): Personalizirani pristop do uporabnika knjižnice v središču nastajanja novega strateškega načrta
Nevenka Poteko (Šolski center Celje): Koraki uporabnikov knjižnice Šolskega centra Celje na mCOBISS-u
Zaključek prvega dne22. september 2021

9.00 – 9.45
Plenarni predavanji Čopovih nagrajenk 2020
dr. Alenka Kavčič Čolić (Narodna in univerzitetna knjižnica): Izzivi odprte znanosti na razvoj knjižničarjev in knjižničarstva
mag. Angela Čuk (Krka, d.d., Novo mesto): "Vse kar delam, delam zate"
ODMOR
10.00 – 11.00 
mag. Marijan Špoljar (Mestna knjižnica Ljubljana): Brati razpoloženje: izziv bibliotekarski pismenosti
dr. Maja Peteh (Gozdarska knjižnica – Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Gozdarski inštitut Slovenije): Bibliometrija,
še enkrat: poznavanje trendov objavljanja na področju gozdarstva kot pogoj za razvoj knjižničnih storitev Gozdarske knjižnice
Maja Kenda in Andra Bernik (Mestna knjižnica Kranj): Knjižnica v digitalnem okolju: portal Modri pes (sodobni pristop
k sodobnim uporabnikom)
 
ODMOR
11.30 – 12.30 
Damijana Medved (Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja): Z branjem do zvezd: približevanje knjižnice, knjižničnega
gradiva in branja učencem osnovne šole, s poudarkom na prvi triadi
Tatjana Vučko (Osnovna šola II Murska Sobota): Zadovoljstvo uporabnikov šolske knjižnice SVŠGUGL na Kardeljevi ploščadi 16
dr. Katarina Švab (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in
knjigarstvo): Neuporabniki knjižnice med starši predšolskih otrok
13.00 – 14.45dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica): Knjižnice in umetna inteligenca: etični vidik
Wendy Knox (EMERALD): An introduction to expert briefings, trusted and actionable analysis of global trends and developments
mag. Aleš Klemen (Mestna knjižnica Ljubljana): Poznavanje in ustreznost elektronskih virov in elektronskih storitev
Mestne knjižnice Ljubljana
Vesna Horžen (Združenje splošnih knjižnic) in Luana Malec (Osrednja knjižnica Srečka Vilharja Koper):
Javnomnenjska raziskava med člani, uporabniki in neuporabniki splošnih knjižnic
 Zaključek drugega dne23. september 2021

9.00 – 9.30

Marjan Gujtman (Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Sektor za muzeje, arhive in knjižnice):
Predstavitev Pravilnika o pogojih za izvajanje knjižnične javne službe
ODMOR
9.45 – 10.30 
Boža Janžekovič (Univerzitetna knjižnica Maribor) in Zorica Milinović (Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta):
»Možgane, prosim.«: vzpostavitev anatomske zbirke v Knjižnici MF UM in v UKM: primer dobre prakse in odzivov na spremembe
dr. Maja Peteh (Gozdarska knjižnica – Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani in Gozdarski inštitut Slovenije) in
Simona Juvan (Univerze v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Centralna biotehniška knjižnica): Izkušnja knjižnic
Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani s študijem in delom na daljavo v času epidemije covid-19:
preliminarni rezultati ankete med študenti, predavatelji in knjižničarkami
Lucija Capuder, Neža Podjavoršek, Urška Krajnik in dr. Vlasta Zabukovec (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta,
Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo): Pogled študentov na visokošolske knjižnice
ODMOR
11.00 – 12.15 Barbara Kavčič (Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center) in Violetta Bottazzo:
Spremembe in razvoj v specialnih knjižnicah kot odziv na pandemijo
EBSCO: EBSCO Information Services - An Industry Leader
mag. Gregor Ilaš (Etnografski muzej Slovenije): Preobrazba specialne knjižnice: primer knjižnice Slovenskega etnografskega muzeja
dr. Simona Šinko (Mestna knjižnica Ljubljana): Kompetence zaposlenih v knjižnici za delo z uporabniki
ODMOR
12.30 – 13.15 mag. Urša Bajda (Osnovna šola Tončke Čeč) in Nevenka Mandelj (Osnovna šola Litija): Spodbujanje transpismenosti uporabnikov
šolskih knjižnic z mednarodnim sodelovanjem
Tjaša Mrgole Jukič (Knjižnica Ivana Potrča Ptuj): Računajte na nas. Pridemo po urniku: delo potujočih knjižnic Slovenije v času Corone,
s posebnim poudarkom na delu potujoče knjižnice iz Ptuja
Damjana Vovk (Narodna in univerzitetna knjižnica) in Sandra Kurnik Zupanič (Univerzitetna knjižnica Maribor):
NUK in UKM v času epidemije covid-19

13.15 – 15.30Plenarno predavanje
dr. Amy VanScoy (University at Buffalo, Graduate School of Education, Department of Information Science)
Zaključek Posvetovanja sekcij ZBDS 2021

povej naprej!