Čopove nagrade

Čopove diplome, Čopova priznanja, Čopove plakete

Čopove diplome in Čopova priznanja so najvišje državne nagrade za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku knjižničarske stroke.
Čopova plaketa se podeli podpornikom Zveze, ki s svojimi aktivnostmi spodbujajo in podpirajo njeno delovanje.  Nagrade so poimenovane po slovenskem knjižničarju in učenjaku Matiji Čopu.

Strokovno združenje Čopove diplome podeljuje od leta 1967, Čopova priznanja od leta 1998 in Čopove plakete od leta 2015.

Accessibility