Strokovna 
srečanja

ARHIV SREČANJ

Kongresi

Kongresi potekajo vsako drugo leto. Organizira jih programsko-organizacijski odbor, ki ga imenuje Izvršni odbor Zveze.

Obravnavajo aktualno temo in sorodna področja, predavanja so bolj teoretično naravnana.

Posvetovanja

Posvetovanja sekcij potekajo vsako drugo leto; tj. tista leta, ko Zveza ne organizira kongresa. Program posvetovanja pripravi strokovni odbor.

Obravnavajo aktualno problematiko iz prakse in jo osvetlijo iz vidika vseh sekcij. Predavanja izhajajo iz prakse in predstavljajo dobro sprejete rešitve problematike.

Srečanja sekcij

V okviru posameznih sekcij potekajo strokovni dnevi, dnevi dobrih praks ter festivali. 

Predvideno druženje poteka v okviru posamezne sekcije in obravnava ozko strokovno področje.

Izobraževanja

Izobraževanja so namenjena tako članom področnih društev kot širši strokovni javnosti. 

Pokrivajo široka področja, so praktično naravnana in usposabljajo knjižničarje za uporabo novosti.

Arhiv srečanj

2023

posvetovanje:

srečanja:

2022

kongres:

srečanja:

2021

posvetovanje:

  • Uporabnik v kontekstu sprememb (ZOOM, september 2021)

srečanja:

  • Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino: Obdelava in dostopnost domoznanskega gradiva v slovenskih knjižnicah (ZOOM, junij 2021) (program)
  • Sekcija za mladinsko knjižničarstvo: Mladi bralec in digitalni mediji (ZOOM, november 2021)
  • Sekcija za specialne knjižnice: Dan specialnih knjižnic 2021: Kompetence knjižničarjev v specialni knjižnici (ZOOM, maj 2021)
  • Sekcija za splošne knjižnice: Dan dobrih praks 2021: Knjižničar – knjižničarju VII. (ZOOM, maj 2021)
  • Sekcija za šolske knjižnice: Šolske knjižnice v letu 2021: iskanje odgovorov na aktualna vprašanja (ZOOM, april 2021)
2020

srečanja:

  • Sekcija za splošne knjižnice: ​Dan dobrih praks 2020: Knjižničar – knjižničarju VI. (ZOOM, oktober 2020) 
2019

kongres:

srečanja:

2018

posvetovanje:

srečanja:

2017

kongres:

srečanja:

2016

posvetovanje:

srečanja:

  • Dnevna zgodba vodenja: Vodenje s poslanstvom v dnevni sobi mesta (Ljubljana, november 2016)
  • Sekcija za splošne knjižnice: Dan slovenskih splošnih knjižnic 2016: Rastemo z e-viri (Novo Gorica, november 2016)
  • Sekcija za šolske knjižnice: Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016: Naučite se razvozlati svoj svet (oktober 2016)
  • Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah (Ljubljana, september 2016)
  • Sekcija za splošne knjižnice: Dan dobrih praks 2016: Knjižničar – knjižničarju drugič (Kranj, junij 2016)
  • Sekcija za specialne knjižnice: Dan specialnih knjižnic 2016: Finančni vidiki nabave gradiva (Ljubljana, maj 2016)
  • Sekcija za domoznanstvo in kulturno dediščino: 4. festival domoznanstva DOMFEST (Ptuj, maj 2016)
  • Sekcija za potujoče knjižnice: 19. strokovno posvetovanje in Festival potujočih knjižnic (Kamnik, maj 2016)
  • Strokovni posvet: Priložnosti in pasti elektronskih revij (Maribor, februar 2016) 
2015

kongres:

srečanja:

  • Sekcija za splošne knjižnice: Dan slovenskih splošnih knjižnic 2015: Knjižnice povezujejo (Novo mesto, november 2015)
  • 20. obletnica etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev: Ali je etika le estetika? (Bled, november 2015)
  • Sekcija za šolske knjižnice: Mednarodni mesec šolskih knjižnic: Šolske knjižnice so zakon! (oktober 2015)
  • Sekcija za specialne knjižnice: Srečanje pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope (SEALL) (Ljubljana, september 2015)
  • Sekcija za visokošolske knjižnice: Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru (Ljbljana, junij 2015)
  • Sekcija za specialne knjižnice: Dan specialnih knjižnic 2015: Rastemo z e-viri (Ljubljana, maj 2015)
  • Sekcija za splošne knjižnice: Dan dobrih praks 2015: Knjižničar - knjižničarju (Grosuplje, maj 2015)
2014

srečanja:

2013

posvetovanje:

srečanja:

2012

srečanja:

2010

srečanja:

pred 2010

posvetovanja:

srečanja:

pred 2000

posvetovanja:

Accessibility