Strokovna 
srečanja

Kongresi

Kongresi potekajo vsako drugo leto. Organizira jih programsko-organizacijski odbor, ki ga imenuje Izvršni odbor Zveze.

Obravnavajo aktualno temo in sorodna področja, predavanja so bolj teoretično naravnana.

Posvetovanja

Posvetovanja sekcij potekajo vsako drugo leto; tj. tista leta, ko Zveza ne organizira kongresa. Program posvetovanja pripravi strokovni odbor.

Obravnavajo aktualno problematiko iz prakse in jo osvetlijo iz vidika vseh sekcij. Predavanja izhajajo iz prakse in predstavljajo dobro sprejete rešitve problematike.

Srečanja sekcij

V okviru posameznih sekcij potekajo strokovni dnevi, dnevi dobrih praks ter festivali. 

Predvideno druženje poteka v okviru posamezne sekcije in obravnava ozko strokovno področje.

Izobraževanja

Izobraževanja so namenjena tako članom področnih društev kot širši strokovni javnosti. 

Pokrivajo široka področja, so praktično naravnana in usposabljajo knjižničarje za uporabo novosti.

Arhiv srečanj

2021
  • Uporabnik v kontekstu sprememb (ZOOM, september 2021)
  • Obdelava in dostopnost domoznanskega gradiva v slovenskih knjižnicah (ZOOM, junij 2021)
  • Dan dobrih praks 2021: Knjižničar – knjižničarju VII. (ZOOM, maj 2021)
  • Dan specialnih knjižnic 2021: Kompetence knjižničarjev v specialni knjižnici (ZOOM, maj 2021)
  • Šolske knjižnice v letu 2021: iskanje odgovorov na aktualna vprašanja (ZOOM, april 2021)
2020

• Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2020: Iskanje poti do zdravja in dobrega počutja (oktober 2020)
• Dan dobrih praks 2020: Knjižničar – knjižničarju VI. (ZOOM, oktober 2020) 

2019

• Dan specialnih knjižnic 2019: Profesionalna kultura in poslanstvo stroke v specialni knjižnici (Ljubljana, maj 2019)
• Obdelava zapuščin in rokopisov v slovenskih knjižnicah (Ptuj, maj 2019)
• Dan dobrih praks 2019: Knjižničar – knjižničarju petič (Koper, maj 2019)
• Osnove digitalnega marketinga za knjižnice (Ljubljana, april in maj 2019) 

2018

• Praktična delavnica za pretok znanja UČIMO SE SKUPAJ (Nova Gorica, november 2018)
• Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2018: Zakaj imam rad/a svojo šolsko knjižnico (oktober 2018)
• Dan dobrih praks 2018: Knjižničar – knjižničarju četrtič (Murska Sobota, maj 2018)
• Dan specialnih knjižnic 2018: Spremembe - naš vsakdanjik (Ljubljana, maj 2018) 

2017

• Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2017: Povezovanje skupnosti in kultur (oktober 2017)
• Dan dobrih praks 2017: Knjižničar – knjižničarju tretjič (Vrhnika, maj 2017)
• Dan specialnih knjižnic 2017: Kje so tiste stezice: komunikacijske poti v specialni knjižnici (Ljubljana, maj 2017)
• Strokovno usposabljanje za opravljanje funkcij v ZBDS (Podčetrtek, februar 2017) 

2016

• Dnevna zgodba vodenja: Vodenje s poslanstvom v dnevni sobi mesta (Ljubljana, november 2016)
• Dan slovenskih splošnih knjižnic 2016: Rastemo z e-viri (Novo Gorica, november 2016)
• Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2016: Naučite se razvozlati svoj svet (oktober 2016)
• Mentorstvo v praktičnem usposabljanju v delovnih organizacijah (Ljubljana, september 2016)
• Dan dobrih praks 2016: Knjižničar – knjižničarju drugič (Kranj, junij 2016)
• Dan specialnih knjižnic 2016: Finančni vidiki nabave gradiva (Ljubljana, maj 2016)
4. festival domoznanstva DOMFEST (Ptuj, maj 2016)
• Strokovni posvet: Priložnosti in pasti elektronskih revij (Maribor, februar 2016) 

2015

• Dan specialnih knjižnic 2015: Rastemo z e-viri (Ljubljana, maj 2015)
• Dan dobrih praks 2015: Knjižničar - knjižničarju (Grosuplje, maj 2015)
• Bibliografije raziskovalcev v slovenskem visokošolskem prostoru (Ljbljana, junij 2015)
• Srečanje pravnih in sorodnih knjižnic jugovzhodne Evrope (SEALL) (Ljubljana, september 2015)
• Mednarodni mesec šolskih knjižnic: Šolske knjižnice so zakon! (oktober 2015)
• Dan slovenskih splošnih knjižnic 2015: Knjižnice povezujejo (Novo mesto, november 2015)
• 20. obletnica etičnega kodeksa slovenskih knjižničarjev: Ali je etika le estetika? (Bled, november 2015) 

2013

Izzivi biblioterapije v sodobni družbi (Domžale, maj 2013)
Dan specialnih knjižnic 2013 "Strateški načrt knjižnice" (Ljubljana, maj 2013)
• Strokovno usposabljanje za kandidate za funkcije: »Želeti, hoteti, vedeti, narediti!« (Pohorje, september 2013)
Dan slovenskih splošnih knjižnic 2013 "Zagovorništvo" (Rogaška Slatina, november, 2013)

2012

Dan slovenskih splošnih knjižnic 2012: "Knjižničar v akciji" (Kranj, november 2012)
Izzivi sodobnih tehnologij: konkurenčna prednost knjižničnih storitev (Ljubljana, oktober 2012)
• Mednarodni mesec šolskih knjižnic 2012: Šolske knjižnice – vez med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo (oktober 2012)
ZBDS-jev Dan za strokovna vprašanja: »Načrtovanje razvoja knjižničarstva v Sloveniji – nekaj tez« (Maribor, junij 2012)
• Poklicna pot bibliotekarja (Ljubljana, april 2012)
• Javna strokovna razprava o Predlogu sprememb Zakona o knjižničarstvu (Ljubljana, april 2012)
• Hitro branje (Maribor, marec 2012) 

2011

• Dan slovenskih splošnih knjižnic 2011: "Praznovanje in semenj idej" (Žalec, november 2011)
• Specialne knjižnice v krizi? (Ljubljana, junij 2011)
• Informacijska pismenost v visokem šolstvu (Ljubljana, junij 2011) 

2010

• Knjižnica po mojem okusu: primeri dobre prakse spodbujanja bralne kulture v slovenskih splošnih knjižnicah. Strokovno srečanje ob dnevu slovenskih splošnih knjižnic, (Grosuplje, november 2010)
• Knjižnica, srce mesta: med tradicijo in prihodnostjo (Ljubljana, november 2010) 

pred 2010
pred 2000
Accessibility